« Najít podobné dokumenty

Město Znojmo - OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ADMINISTRATIVNÍ A SPISOVÝ PRACOVNÍK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Znojmo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ADMINISTRATIVNÍ A SPISOVÝ PRACOVNÍK
Město Znojmo,Obroková 1/12,669 02 Znojmo
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Tajemník Městského úřadu Znojmo vyhlašuje v souladu se zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník
práce,v platném znění,a zákonem č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o úřednících“),v platném znění <,>
výběrové řízení pro vznik pracovního poměru zaměstnance
<br> Druh práce: administrativní a spisový pracovník/pracovnice
Místo výkonu práce: Znojmo
Pracovní poměr na dobu: určitou,zástup za dlouhodobou nemoc
Předpokládaný nástup: září 2022,příp.dle dohody
Platové zařazení: 8.platová třída,zařazení do platové třídy dle nařízení vlády
<br> č.222/2010 Sb <.>,o katalogu prací ve veřejných službách a
správě,v platném znění,a nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě,v platném znění <.>
<br> Základní předpoklady:
- státní občanství ČR,příp.cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR <,>
- XXX XXX.XX let <,>
- svéprávnost <,>
- bezúhonnost <,>
- zdravotní způsobilost <,>
- ovládání jednacího jazyka <.>
<br>
Kvalifikační požadavky: střední vzdělání s maturitní zkouškou,nejlépe s ekonomickým
zaměřením <.>
<br> Požadavky na uchazeče:
<br> - znalost činností územních samosprávných celků <,>
- znalosti následujících předpisů: zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
<br> v platném znění; zákon č.167/2012 Sb <.>,zákon,kterým se mění zákon č.499/2004
Sb <.>,o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,v platném znění <,>
zákon č.227/2000 Sb <.>,o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu),v platném znění,a další související zákony; zákon č <.>
261/2021 Sb <.>,zákon kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací
postupů orgánů veřejné moci;
<br> - velmi dobrá znalost práce na PC (Word,Excel aj.) <,>
- samostatnost,spolehlivost,zodpovědnost,flexibilita <,>
- dobré komunikační a organizační schop...

Načteno

edesky.cz/d/5572833

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Znojmo
23. 09. 2022
23. 09. 2022
23. 09. 2022
23. 09. 2022
20. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Znojmo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz