« Najít podobné dokumenty

Město Znojmo - OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ REFERENT/TKA ODBOR MAJETKOVÝ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Znojmo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ REFERENT/TKA ODBOR MAJETKOVÝ
Město Znojmo,Obroková 1/12,669 02 Znojmo
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Tajemník Městského úřadu Znojmo vyhlašuje v souladu s ustanovením §§ 4 a 7 zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů <,>
v platném znění (dále jen „zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení pracovního místa
úředníka
<br> Druh práce: referent/ka odboru majetkového
Místo výkonu práce: Znojmo
Pracovní poměr na dobu: neurčitou
Předpokládaný nástup: září 2022 (příp.dle dohody)
Platové zařazení: 9.platová třída,zařazení do platové třídy dle nařízení vlády
<br> č.222/2010 Sb <.>,o katalogu prací ve veřejných službách a správě <,>
v platném znění,a nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě <,>
v platném znění (kvalifikační předpoklady) <.>
<br> Popis pracovní pozice: zajišťuje zejména agendu nájemních smluv - pronájmy,pachty <,>
výpůjčky pozemků,popř.prodeje,koupě,darování a směny
pozemků dle příslušných usnesení orgánů města,vyřizuje
pronájmy pozemků za účelem umístění reklamních zařízení
pevně spojených se zemí apod <.>
<br>
Základní předpoklady:
<br> - státní občanství ČR,příp.cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR <,>
- XXX XXX.XX let <,>
- svéprávnost <,>
- bezúhonnost <,>
- zdravotní způsobilost <,>
- ovládání jednacího jazyka <.>
<br>
Kvalifikační požadavky: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou <.>
<br> Požadavky na uchazeče:
<br> - znalost činností územních samosprávných celků <,>
- znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci v platném znění: zákon č <.>
<br> 526/1990 Sb <.>,o cenách,v platném znění; zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
zřízení),v platném znění; zákon č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon),v platném znění; zákon č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník <,>
v platném znění; zákon č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon) <,>
v platném znění; zákon č.34...

Načteno

edesky.cz/d/5572832

Meta

Pronájem   Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Znojmo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz