« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - PŘÍBRAM P. Č. 1589/3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

aukční vyhláška (4).pdf
Ill|l||||l||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
<br> 4470!SPB!2022-SPBM Čj.: uzsvrwspel4ssor2022—SPBM
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA č.EAS/SPB/052/2022
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčnim řádem,není-Ii stanoveno v této Aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku cz <.>
<br> |.Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390142,128 00 Praha 2,IČO: 69?97111,dostupného na webových stránkách
<br> www.nabidkammetkucz <.>
<br> Začátek elektronická aukce se stanovuje na clen 6.9.2022 v 11:00 hod.Konec elektronické aukce se stanovuje na den 7.9.2022 v 11 :00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Příbram Kontaktní osobou je XXXXX XXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX,e-mail: ivana.kozakova©uzsvm.cz
<br> ll.Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> 1.Účast velektronícké aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.oz.na těchto webových stránkách je možné také registraci provest <.>
<br> 2.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu čl.5 odst.2 písm.c) Aukčniho řádu,a to ve výši 5.500 Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-222011110710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 5.9.2022l23:59 hod <.>
<br> Jako varíabilnísymbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci <.>
<br> 3.V případě.kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kaucijiným způsobem,než b...
typová kupní smlouva (5).pdf

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz