« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Loučky - DSO Tišnovsko-Schválený závěrečný účet 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Loučky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DSO Tišnovsko-Schválený závěrečný účet 2021
Licence: DQR0
strana 1/ 10 XCRGBZUC / ZUC (21012021 / 01012021)
<br>
<br> Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko
<br>
Schválený
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
(v Kč)
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 75058944
<br> Název Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko
<br> ulice,č.p.Radniční 14
<br> Obec Tišnov
<br> PSČ,pošta 666 01
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon
<br> Fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br>
<br> Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy – informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 624 000,00 944 000,00 601 328,00
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 9 488 000,00 14 608 700,00 6 922 803,00
<br> Příjmy celkem 10 112 000,00 15 552 700,00 7 524 131,00
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 130 000,00 310 000,00 290 509,00
<br> 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za úč.prod) 20 000,00 16 231,00
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti 130 000,00 330 000,00 306 740,00
<br> 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 30 000,00 30 000,00 6 000,00
<br> 213 Příjmy z pronájmu majetku 30 000,00 30 000,00 6 000,00
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 300,00 300,00
<br> 214 Výnosy z finančního majetku 300,...

Načteno

edesky.cz/d/5572606

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Loučky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz