« Najít podobné dokumenty

Obec Borek (Praha-východ) - Vyrozumění členů okrskové volební komise o termínu školení 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Borek (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyrozumění členů okrskové volební komise o termínu školení 2022
3 Obec Borek,Borek 61,27714 Borek,okr.Praha-východ,lČ: 00236713 “.;—“*.' Tel: 326 911 945,Email: info©obuborek.cz,www.obecborek.cz
<br> n-
<br> Volby do zastupitelstva městaja
<br> " _ __a' terníínechrškolen“
<br> Vsouladu sustanovením % 15 odst.1 písm.e) zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> vyrozumívám
<br> předsedu,místopředsedu a zapisovatele okrskové volební komise volební okrsek č.1 pro volby do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR,že školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování se bude konat vponděií 12.září 2022 v 10 hodin v zasedací místnosti v budově Městského úřadu Brandýs n.Labem-Stará Boleslav,Ivana Olbrachta 59,250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav <.>
<br> Důsledky nesplnění povinnosti účasti na školení:
<br> Předseda,místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise.Nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce nemá člen okrskové volební komise,který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a ksystému zjišťování a zpracování výsledků hlasování,ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době,kdy již nebylo možné účast na školení zajistit <.>
<br> V Borku,dne 10.8.2022
<br>,! ' 5/4/ ČL,—\.<.>.— ( / "„.<.>.-.<.>.".<.>.n.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.---.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Vratislav Ryk,starosta obce GBEŘ BOREK Bore-k 61
<br> 277 14 Praha\NChOd iCo: 002 36 713 ©
<br> Rozdělovník: Předseda,místopředseda,zapisovatel okrskové volební komise v obci Borek

Načteno

edesky.cz/d/5572591


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Borek (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz