« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Jednorázový příspěvek na dítě

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Leták MPSV
Jednorázový příspěvek na
<br> dítě
<br> Odbor nepojistných sociálních a rodinných dávek <,>
<br> MPSV
<br>
<br> Zákon č.196/2022 Sb <.>,o jednorázovém příspěvku
<br> na dítě
<br> • Zakotvení nové nepojistné sociální dávky –
<br> Jednorázový příspěvek na dítě (Jpnd)
<br> • Cíl - podpora dětí žijící v rodinách s nižšími a
<br> středními příjmy a také samoživitele,z důvodu
<br> rostoucí inflace a rostoucích cen energií a
<br> souvisejících komodit
<br> • Výše Jpnd 5 000,- Kč
<br> • Správní orgán (rozhoduje) = Úřad práce ČR
<br>
<br> Nárok – dvě skupiny dětí
<br> 1.Dítě,které má v červnu nárok na Přídavek na dítě
<br> (vyplacený v červenci)
<br> 2.Ostatní děti,včetně těch „teprve narozených“ po
<br> 1.8.2022
<br> Společná podmínka pro obě skupiny dětí
<br> • Věk = k 1.8.nedovršení 18 let
<br> Příklad:
<br> Dítě má osmnácté narozeniny 31.7.2022 – neplní věkovou
<br> podmínku
<br> Dítě má osmnácté narozeniny 1.8.2022 – neplní věkovou
<br> podmínku
<br> Dítě má osmnácté narozeniny 2.8.2022 a dále – plní věkovou
<br> podmínku
<br>
<br> Skupina dětí č.1 – s nárokem na PnD za červen
<br> • Dojde k automatické výplatě
<br> • Není třeba o Jpnd žádat
<br> • Vyplaceno XXXX do konce měsíce srpna XXXX
<br> • Platba přijde „samostatně“,nebude spojena s PnD
<br> • Pokud rodina pobírá více PnD,může se stát,že Jpnd přijde
<br> postupně,ne v jedné sumě a najednou
<br> • Pokud do konce srpna platba nepřijde a klient si myslí,že měl
<br> obdržet (nárok na PnD v červnu byl),může klient ÚP ČR vyzvat
<br> ke zjednání nápravy <.>
<br>
<br> Skupina dětí č.2 – podmínky nároku:
<br> • Věková (viz předchozí)
<br> • Pobytová
<br>  posuzuje se ke dni 1.8.2022,a jde-li o příspěvek pro dítě narozené po 1.8 <.>
<br> 2022,ke dni narození dítěte
<br>  je definována trvalým pobytem a bydlištěm dítěte na území České republiky
<br>  Trvalý pobyt se nevyžaduje u:
<br>  dítěte,které je rodinným příslušníkem občana EU,který je na území ČR ekonomicky aktivní,popř <.>
<br> zde má bydliště,nebo
<br>  pok...
Průvodní dopis
1
<br>
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
<br> Č.j.MV-138364-1/EG-2022
<br> Praha 8.srpna 2022
Počet listů: 1
Přílohy: 1 el <.>
<br> vybraná Kontaktní místa veřejné správy
(matriky,městské,obecní a krajské úřady)
<br>
<br> MPSV formulář na Czech POINT – jednorázový příspěvek na dítě
<br>
Ministerstvo práce a sociálních věcí od 15.srpna 2022 zavádí možnost podání
<br> žádosti o jednorázový příspěvek na dítě i na vybraných kontaktních místech veřejné
<br> správy Czech POINT <.>
<br> O dávku mohou žádat rodiče,kteří nedostali v červenci za měsíc červen
<br> přídavky na děti.Těm,kteří je obdrželi,přišla dávka automaticky.Žádat bude možné
<br> online na webu MPSV (zde je nutné mít elektronickou identitu občana),nebo osobně
<br> na vybraných kontaktních místech veřejné správy Czech POINT,kterými jsou krajské <,>
<br> městské a obecní úřady.Od 1.října bude možné žádat také na pobočkách České
<br> pošty <.>
<br> Z tohoto důvodu si Vám dovolujeme přílohou zaslat informativní podklady
<br> o jednorázovém příspěvku na dítě.Služba na Czech POINT bude spuštěna 15.8 <.>
<br> 2022.Je nutné,aby žadatel předložil doklad totožnosti a znal identifikační údaje dítěte
<br> a případně druhého rodiče.Další informace jsou uveřejněny na následujícím odkazu:
<br> https://www.mpsv.cz/web/cz/jednorazovy-prispevek-na-dite.Zároveň lze využít
<br> helpdesku MPSV na telefonním čísle 950 194 444 nebo 221 924 444 pro metodické
<br> dotazy,případně lze vyplnit strukturovaný formulář
<br> https://www.mpsv.cz/web/cz/zadani-pozadavku <.>
<br>
<br>
PhDr.XXX XXXXXXX
vedoucí oddělení
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXX
e-mail: helena.duffkova@mvcr.cz
<br> *MVCRXXXLXINJ*
MVCRX06L8INJ
<br> prvotní identifikátor
<br>
<br>
<br>
2022-08-08T13:21:33+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/5572583

Meta

Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz