« Najít podobné dokumenty

Obec Ostrovec - Jednorázový příspěvek na dítě-5000 Kč

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ostrovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Jednorázový příspěvek na dítě-5000 Kč
1
<br> www.mpsv.cz
<br> Otázky a odpovědi k příspěvku
5 tisíc korun na dítě
<br> Kdo má nárok na jednorázový příspěvek
na dítě?
Nárok má dítě:
• narozené od 2.srpna 2004 do 31.prosince
2022
• které má v ČR trvalý pobyt (popř.dlouho-
dobý pobyt za účelem sloučení rodiny <,>
popř.jsou dětmi na území ČR ekonomicky
aktivních občanů EU) a bydliště
Pokud:
• příjem posuzovaných osob (rodič dítěte <,>
manželky/manžela,druha/družky,partnera
/partnerky) v roce 2021 nepřesáhl 1 milion
korun hrubého <.>
<br> Bude někomu příspěvek vyplacen
automaticky?
Ano,všechny děti,které jsou k 1.8.2022 mlad-
ší 18 let a v červnu letošního roku měli nárok
na přídavek na dítě,obdrží jednorázový pří-
spěvek „automaticky“,bez žádosti.Příspěvek
dostanete nejpozději s přídavkem na dítě
v průběhu srpna <.>
Výplata proběhne stejným způsobem jako
přídavek na dítě,ale bude vyplacen jako sa-
mostatná částka s identifikací,že se jedná
o tento příspěvek <.>
<br> Kdo o příspěvek může žádat?
Jeden ze zákonných zástupců dítěte/dětí
nebo osoba,které bylo dítě svěřeno do péče
nahrazující péči rodičů,který ke dni podání
žádosti žije s dítětem/dětmi
<br> Jak lze o příspěvek žádat?
Dvěma způsoby:
1.Elektronicky,prostřednictvím online for-
<br> muláře dostupného v novém klientském
portálu MPSV.Odkaz bude zveřejněn na
webu www.mpsv.cz.Žádat bude možné
od 15.srpna.Předpokladem pro takové po-
dání bude elektronická identita občana
(např.prostřednictvím Bankovní identity <,>
popř.Mobilního klíče eGovernmentu atd.) <.>
<br> 2.Osobně,na vybraných Czech POINTech (na
krajských,městských a obecních úřadech <,>
od 1.10.i na poštách).Pracovník Czech POIN-
Tu žádost o jednorázový příspěvek zadá do
systému a žadateli vydá potvrzení o žádosti <.>
V tomto případě stačí občanský průkaz <.>
<br> Od kdy bude možné o příspěvek žádat?
Žádosti bude možné začít podávat online
i na vybraných Czech Pointech v týdnu od
15.srpna 2022,s tím,že žádost lze uplatnit do
jednoho roku ode dne nabytí účinnosti zákona <.>
<br> Bude k žádosti t...

Načteno

edesky.cz/d/5572244


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ostrovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz