« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Závěrečný účet obce Nučice za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet za rok 2021.pdf (723.76 kB)
5 Obec Nučice
<br> Nučice z,281 63 Kostelec nad Černými lesy,IČ: 00235598 <,>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2021
<br> obec Nučice
<br> dle 5 17,zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nučice za rok 2021 Fin 2-12 a rozbor čerpání příjmů a výdajů
<br>.f " _.L.-' 'Iy (' 70 Vyvěšeno: (““"/204% Sejmuto: „ó.fsŠ/ÍÍÍĚÉW' ““ [ “i“ Š 2052 ífjftf'.<.> 5."??ffí" €* (JW/3925
<br> Projednáno: Schváleno.<.>.<.>
<br>.<.> „.„.<.> ' <.>,92 Na elektronicke uredni desce vyveseno po schvalenl:.<.>.<.>.((if.„Z._;.<.>.<.>.<.>.<.> //
<br> r// \.-
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX Dis." ' \ starostka obce f/f
<br> /4t 244“34V19Z.% \ -1 - „% =*“ *r.'
<br> r /
<br> _,/
<br> 1) Údaje o plnění přímu a výdaiů za rok 203
<br> „ „.Schválený Upravený Plnění fup'pggnému rozpočet rozpočet K 31.12.2021 rozgočtu
<br> Třída 1 5 590 000 - s 533 010 - s 233 082 29 95 41
<br> Daňové příjmy ' ' = ' - -.-.<,>
<br> Třída 2
<br> Nedaňové příjmy 982.000- 1.104.740,- 1.051.043,40 95,14
<br> Třída 3
<br> Kapitálové příjmy 0 1.422.000,- 1422000— 100,00
<br> Třída 4
<br> Přijaté transfery 0 300359351 325359351 108,32
<br> Příjmy celkem 6.572.000,- 12.063.343,61 11.959.719,30 99,14
<br> Třída 5
<br> Běžně výdaje 5.811.000,— 7.076.965,76 5.361.361,16 75,76
<br> Třída 6 3 128 000 - 5 135 071 - 2 043 573 40 39 so
<br> Kapitálově výdaje ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
<br> Výdaje celkem 8.939.000,- 12.212.036,76 T.404.934,56 60,64
<br> Saldo příjmů a
<br> výdajů 455478434
<br> Třída 8
<br> Financování "455478434
<br> Přijaté úvěry a 0
<br> půjčky
<br> Splátky úvěru 0
<br> Fond rezerv 0
<br> Fond sociální 0
<br> Financování
<br> celkem: úspora (-) '4'554'734'74
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze závěrečného účtup sestava Fin 2-12 za prosinec 2021 <.>
<br> Zj Hospodářská činnost obce
<br> Hospodářská činnost- obec neúčtuje o hospodářské činnosti,není plá...

Načteno

edesky.cz/d/5572237

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz