« Najít podobné dokumenty

Obec Nechvalice - Rozbor vody Březí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nechvalice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozbor vody Březí
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM,MOSKEVSKÁ 15 Centrum hygienických laboratoří,Pracoviště Karlovy Vary Závodní 94,360 06 Karlovy Vary
<br> ZBRRUDINÍ ÚÉ Ě < % (: Cf) % > < %? “£ D.<.> 3 3 < (: Zl = o: C).<.> T* o: O'“ CD 5
<br> Laboratorní protokol č.74385122
<br> Měření obsahu přírodních radionuklidů ve vodě
<br> Identifikace objednatele EKO — VAK s.r.o <.>,náměstí Komenského 412,253 01 Dobříš,lČO: 24728756 měření: Identifikace dodavatele Obec Nechvalice,Nechvalice 62,264 01 Sedlčany,lČO: 00242829 vody: Identifikace vodovodu Veřejný vodovod Březí,obec Nechvalice,okres Příbram (název okres,obec) Místo odběru: ÚV Březí “prava VOÉ'VE odradonovanr Označení vzorku: ÚV Březí Puvod odebrane vody: podzemní voda Evidenční číslo Druh odebrané vody: vzorku: „385/22 dodávaná pitná voda Den & hodina _ „od Odběr provedl: odběru vzorku: 2507- 2022: 0910 XXXXXXXX XXXXX (EKO-VAK) Do laboratoře Převzal: přijato dne: XXXXXXXX lng.l_ad.Vermachova' Proces analýzy ukončen dne: 05082022 1,Výsledky základního rozboru: Označení vzorku Celková Celková Radon 222 objemová objemová v [qul] aktivita alfa aktivita beta* v [Bqll] v [Bqll] ÚV Březí 0,049 i 0,007 0,267 i 0,027 < 5
<br>.< GND (menší než nejmenší detekovatelná celková objemová aktivita pro daný vzorek na hladině významnosti 95%) <.>
<br>.Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu odběru a nevztahuje se na výsledky pod mezi stanovitelnosti Uvedená rozšířená nejistota je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření k=2,což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobností pokrytí přibližně 95% <.>
<br> -.* Stanovení celkově objemové aktivity beta neni korigováno na obsah draslíku <.>
<br> 2.Identifikace držitele povolení k provádění zkoušek
<br> Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem je držitelem povolení k činnosti: provádění služeb významných zhlediska radiační ochrany podle g 9 odst.2 písmena h) bodu 6 zákona č.263/2016 Sb.ve znění pozdějších předpisů.Povolení je vydáno na dobu neurčitou <.>
<br> Přidělené evidenční číslo Státním úřad...

Načteno

edesky.cz/d/5571915

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nechvalice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz