« Najít podobné dokumenty

Obec Nechvalice - Rozbor vody Ředice - protokol o zkoušce 965

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nechvalice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

radiologie_č.p.2_P2022_74386.pdf
<,> ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem
<br> 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM,MOSKEVSKÁ 15 Centrum hygienických laboratoří,Pracoviště Karlovy Vary Závodní 94,360 06 Karlovy Vary
<br> VHV
<br> zorinvmnl
<br> Laboratorní protokol č.74386122
<br> Měření obsahu přírodních radionuklidů ve vodě
<br> Identifikace
<br> objednatele EKO — VAK s.r.o <.>,náměstí Komenského 412,253 01 Dobříš,lČO: 24728756 měření:
<br> Identifikace
<br> dodavatele Obec Nechvalice,Nechvalice 62,264 01 Sedlčany,IČO: 00242829 vody:
<br> Identifikace _ vodovodu Veřejný vodovod Redice,obec Nechvalice,okres Příbram (nazev okres,obec)
<br> Místo odběru: Ředičky č.p.2 “prava “Živí odradonovanr
<br> Původ odebrané vody:
<br> Označení vzorku: Ředičky po dzemni vo da
<br> Evidenční cislo 74386/22 Druh ode-hraně vody: vzorku.dodavana pitna voda
<br> Den a hodina Odběr provedl:
<br> - h a'.odběru vzorku: 2507-2022! 7010 a XXXXXXXX XXXXX (EKO-VAK) Do laboratoře Převzal: přijato dne: XXXX-XXXX lng.Lad.Vermachová Proces analýzy ukončen dne: 05082022 1.Výsledky základního rozboru: Označení vzorku Celková Celková Radon 222 objemová objemová v [Bqll] aktivita alfa aktivita beta* v [Bqll] v [Bqll] Ředičky 0,087 1 0,013 0,182 J_r 0,018 8 i 1
<br> - < GND (menší než nejmenší detekovatelná celková objemová aktivita pro daný vzorek na hladině významnosti 95%) <.>
<br>.Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu odběru & nevztahuje se na výsledky pod mezi stanovítelnosti Uvedená rozšířená nejistota je součinem standardni nejistoty a koeficientu rozšíření k=2.což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobností pokrytí přibližně 95% <.>
<br> <.>,* Stanovení celkově objemové aktivity beta není korigovano na obsah draslíku <.>
<br> 2.Identifikace držitele povolení k provádění zkoušek
<br> Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem je držitelem povolení k činnosti: provádění služeb významných zhlediska radiační ochrany podle Š 9 odst.2 písmena h) bodu 6 zákona č.263/2016 Sb.ve znění pozdějších předpisů.Povolení je vydáno na dobu n...
Protokol vzorku 2022-0965.pdf
1 / 2Strana: Protokol o odběru vzorku pitné vody k protokolu o zkoušce č.2022/0965 Bod odběru: kohoutek,na fasádě RD kontrola kvality pitné vody dle systému kontroly jakosti pitné vody Zákazník: Obec Nechvalice,Nechvalice 62,26401 Sedlčany Datum odběru: 25.07.2022 Důvod odběru vzorku: Místo odběru: Obec Nechvalice,Ředičky č.p.2 Objem vzorků v ml: 5150 ml ± 10% Doba odběru vzorku v hod: 25.07.2022 09:10 Typ odběru: prostý Měření při odběru v terénu: Název rozboru JednotkyZjištěná hodnota Metoda chlor volný mg/l< 0,05 SOP 17 (ČSN EN ISO 7393-2) Požadované stanovení: Úplný rozbor dle vyhlášky MZdr 252/2004 Sb.kód C2 ° vinylchlorid° m + p xyleny° o xylen° prometryn° Acetochlor° Acetochlor ESA° Acetochlor OA° Alachlor° Alachlor ESA° Alachlor OA° Atrazin° Atrazin 2 - hydroxy° Atrazin desethyl° Azoxystrobin° Bentazon° Atrazine desethyl desisopropyl° Hexazinon° Chloridazon° Chlorotoluron° MCPP (Mecoprop)° Metazachlor° Metolachlor° Metolachlor ESA° Metolachlor OA° Metribuzin desamino diketo° Metribuzin - diketo° Propachlor ESA° 2,6-Dichlorobenzamid° Metazachlor ESA° Metazachlor OA° Methamidofos° Chloridazon desphenyl (CHD)° Chloridazon methyl desphenyl (CHMD) ° Dimethachlor ESA° Primikarb° Dimethenamid ESA° Clopyralid° Laboratorní informační a manažerský systém ANALAB pro Windows 2 / 2Strana: Protokol o odběru vzorku pitné vody k protokolu o zkoušce č.2022/0965 Způsob konzervace: Chlazení dle ČSN EN ISO 5667 - 3 Použité vzorkovnice: PE 1000ml,2x 500ml,250ml a 100 ml,tmavé sklo 2x 1000ml,250ml a 50 ml sklo se zábrusem 500ml Teplota vzorku: 15,5při odběru: °C Způsob uložení vzorku: chladící box Doprava vzorku do laboratoře: osobní vůz Poznámky k odběru: 22okolní teplota: °C slunečnopočasí: Doplňující údaje k odběru vzorku: Datum a čas předání: 25.07.2022 13:30 Laboratoř přejímající vzorky: EKO-VAK s.r.o.Převzal: Podpis: Zuzana Chudá V Dobříši,08.08.2022 Vzorky odebral a do laboratoře předal: XXXXXXXX XXXXX Laboratorní informační a manažerský systém ANALAB pro Windows
Protokol vzorku 2022_0965.pdf
1 / 5Strana: Protokol o zkoušce vzorku č.2022/0965 Datum příjmu: 25.07.2022 13:30 Datum ukončení: 08.08.2022 pitná voda Zákazník: Obec Nechvalice,Nechvalice 62,26401 Sedlčany Místo odběru: Obec Nechvalice,Ředičky č.p.2,kohoutek,na fasádě RD Odebral: EKO-VAK s.r.o.XXXXXXXX XXXXX Matrice: Datum odběru: XX.XX.XXXX XX:XX Příjem provedl: Chudá Zuzana Typ vzorku: prostý NejistotaNázev rozboru JednotkyZjištěná hodnota Limit (L) Metoda Achlor volný mg/l< 0,05 0,3SOP 17 (ČSN EN ISO 7393-2) (MH) Apach žádný EPS Achuť přijatelná EPS Abarva mg/l Pt 11 20± 10,0 %SOP 23 (ČSN EN ISO 7887) (MH) Azákal ZF(n) 2,0 5± 10,0 %SOP 22 (ČSN EN ISO 7027-1) (MH) ApH při 25 °C 7,2 6,5-9,5± 0,2SOP 12 (ČSN ISO 10523) (MH) Ael.konduktivita při 25°C mS/m 24,8 125± 5,0 %SOP 16 (ČSN EN 27888) (MH) ACHSK-Mn mg/l 1,60 3± 10,0 %SOP 18 (ČSN EN ISO 8467) (MH) Atvrdost celková mmol/l 1,00 2-3,5± 17,0 %EPS (DH) Aamonné ionty mg/l< 0,06 0,5SOP 21 (ČSN ISO 7150-1) (MH) Adusitany mg/l< 0,100 0,5SOP 20 (ČSN EN 26777) (NMH) Adusičnany mg/l 4,20 50± 10,0 %SOP 19 (ČSN ISO 7890-3) (NMH) Achloridy mg/l 5,0 100± 10,0 %EPS (MH) Asírany mg/l 21,1 250± 10,0 %EPS (MH) Afluoridy mg/l 0,19 1,5± 10,0 %EPS (NMH) Asodík mg/l 7,6 200± 10,0 %EPS (MH) Avápník mg/l 31,1 40-80± 10,0 %EPS (DH) Ahořčík mg/l 5,20 20-30± 10,0 %EPS (DH) Aželezo mg/l 0,18 0,2± 10,0 %EPS (MH) Amangan mg/l< 0,020 0,05EPS (MH) Achloritany mg/l< 0,02 0,2EPS (NMH) Abromičnany mg/l< 0,005 0,01EPS (NMH) Achlorečnany mg/l 0,045 200± 10,0 %EPS (NMH) Akyanidy celkové mg/l 0,006 0,05± 14,0 %EPS (NMH) Akadmium mg/l< 0,0003 0,005EPS (NMH) Aolovo mg/l< 0,003 0,01EPS (NMH) Laboratorní informační a manažerský systém ANALAB pro Windows Zkušební laboratoř akreditovaná ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří,odborně způsobilá podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 ke zkouškám a registrovaná pod číslem 4132.2 / 5Strana: Protokol o zkoušce vzorku č.2022/0965 NejistotaNázev rozboru JednotkyZjištěná hodnota Limit (L) Metoda Aměď mg/l 0,025 1± 15,0 %EPS (NMH) Aars...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nechvalice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz