« Najít podobné dokumenty

Obec Nechvalice - Rozbor vody Nechvalice - protokol o zkoušce 966

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nechvalice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

radiologie_č.p.25_P2022_74387
ÉZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem
<br> 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM.MOSKEVSKÁ 15 Centrum hygienických laboratoři,Pracoviště Karlovy Vary Závodní 94,360 06 Karlovy Vary
<br> TM!
<br> znnnunml
<br> Laboratorní protokol č.74387I22
<br> Měření obsahu přírodních radionuklidů ve vodě
<br> identifikace
<br> objednatele EKO — VAK s.r.o <.>,náměstí Komenského 412,253 01 Dobňš,lČO: 24728756 meření:
<br> Identifikace
<br> dodavatele Obec Nechvalice,Nechvalice 62,264 01 Sedlčany,lČO: 00242829 vody:
<br> Identifikace vodovodu Veřejný vodovod Nechvalice,obec Nechvalice,okres Příbram (název okres,obec)
<br> Úprava vody:
<br> Místo odběru: Nechvalice č.p.25,<,> odradonovani
<br> Původ odebrané vody:
<br> Označení vzorku: Nechvalice.podzemní voda
<br> Evidenční číslo Druh odebrané vody: vzorku: 7438722 dodávaná pitná voda
<br> Den a hodina _ „ „_ Odběr provedl:
<br> odběru vzorku: 25'07'2022' 1025 0 XXXXXXXX XXXXX (EKO— VAK) Do laboratoře Převzal:
<br> přijato dne: XXXXXXXX lng.Lad.Vermachova
<br> Proces analýzy
<br> ukončen dne: 05082022 1.Výsledky základního rozboru: Označení vzorku Celková Celková Radon 222 objemová objemová v [Bqll] aktivita alfa aktivita beta* v [Bqll] v [Bqll] Nechvalice 0,182 i 0,027 0,1871 0,019 8 i 1
<br> - < cND (menší než nejmenší detekovatelná celková objemová aktivita pro daný vzorek na hladině významnosti 95%) <.>
<br>.Uvedena nejistota nezahrnuje nejistotu odběru a nevztahuje se na výsledky pod mezi stanovitelnosti Uvedená rozšířená nejistota je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření k=2,což pro normální rozděleni odpovídá pravděpodobností pokrytí přibližně 95% <.>
<br> o.* Stanovení celkové objemově aktivity beta není korigováno na obsah draslíku <.>
<br> 2.Identifikace držitele povolení k provádění zkoušek
<br> Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem je držitelem povolení k činnosti: provádění služeb významných zhlediska radiační ochrany podle 5 9 odst.2 písmena h) bodu 6 zákona č.263/2018 Sb.ve znění pozdějších předpisů.Povo...
Protokol vzorku 2022-0966.pdf
1 / 1Strana:
<br> Protokol o odběru vzorku pitné vody k protokolu o zkoušce č.2022/0966
<br> Bod odběru: kuchyň,umyvadlo,vodovodní baterie
<br> kontrola kvality pitné vody dle systému kontroly jakosti pitné vody
<br> Zákazník: Obec Nechvalice,Nechvalice 62,26401 Sedlčany
Datum odběru: 25.07.2022
Důvod odběru vzorku:
Místo odběru: Obec Nechvalice,č.p.25
<br> Objem vzorků v ml: 1000 ml ± 10%
Doba odběru vzorku v hod: 25.07.2022 09:20
<br> Typ odběru: prostý
<br> Způsob konzervace: chlazení dle ČSN EN ISO 5667-3
Použité vzorkovnice: PE 2x 500 ml
<br> Teplota vzorku: 18při odběru: °C
Způsob uložení vzorku: chladící box
Doprava vzorku do laboratoře: osobní vůz
Poznámky k odběru: 24okolní teplota: °C
<br> slunečnopočasí:
<br> Doplňující údaje k odběru vzorku:
<br> Datum a čas předání:
25.07.2022 13:30
<br> Laboratoř přejímající vzorky:
EKO-VAK s.r.o <.>
<br> Převzal: Podpis:
Zuzana Chudá
<br> V Dobříši,02.08.2022
<br> Vzorky odebral a do laboratoře předal:
XXXXXXXX XXXXX
<br> Laboratorní informační a manažerský systém ANALAB pro Windows
Protokol vzorku 2022_0966.pdf
1 / 2Strana: Protokol o zkoušce vzorku č.2022/0966 Datum příjmu: 25.07.2022 13:30 Datum ukončení: 02.08.2022 pitná voda Zákazník: Obec Nechvalice,Nechvalice 62,26401 Sedlčany Místo odběru: Obec Nechvalice,č.p.25,kuchyň,umyvadlo,vodovodní baterie Odebral: EKO-VAK s.r.o.XXXXXXXX XXXXX Matrice: Datum odběru: XX.XX.XXXX XX:XX Příjem provedl: Chudá Zuzana Typ vzorku: prostý NejistotaNázev rozboru JednotkyZjištěná hodnota Limit (L) Metoda Adusičnany mg/l 34,00 50± 10,0 %SOP 19 (ČSN ISO 7890-3) (NMH) Achloridy mg/l 108,0 100± 10,0 %EPS (MH)* Aarsen mg/l 0,025 0,01± 30,0 %EPS (NMH)* L – Použité zkratky a hygienické limity odpovídají zkratkám a hygienickým limitům uvedeným ve vyhlášce MZd.č.252/2004 Sb <.>,v platném znění (Příloha č.1).Legenda zkratek: NMH-Nejvyšší mezní hodnota,MH-Mezní hodnota A - akreditovaná metoda,N - neakreditovaná metoda EPS - Externí poskytovatel služeb Vysvětlivky: Symbol '

Načteno

edesky.cz/d/5571913

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nechvalice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz