« Najít podobné dokumenty

Obec Nechvalice - Zápis ZO č. 4/2022 z 6.8.2022 ve Vratkově

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nechvalice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO č. 4/2022 z 6.8.2022 ve Vratkově
Zápis č.4/2022
z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice <,>
<br> konaného v sobotu 6.8.2022 od 19.00 hodin v KD Vratkov <.>
_________________________________________________________________________________________________________________
<br>
Přítomní : XXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXX,XXX XXXXX <,>
<br> XXXX XXXXXX a AlenaTuháčková <.>
<br> Omluveni: Ing.XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXX <.>
_____________________________________________________________________________________________________________
<br>
Zasedání zahájil starosta přivítáním přítomných.Konstatoval,že zasedání bylo řádně
<br> svoláno a je na něm přítomno 7 členů Zastupitelstva z 9 zvolených.Zasedání je tedy
usnášeníschopné.Zápisem starosta pověřil zastupitelku paní Alenu Tuháčkovou a navrhl <,>
<br> aby se zasedání řídilo tímto programem:
<br> 1.Zahájení <.>
2.Volba členů kontrolního a finančního výboru <.>
3.Oprava místní komunikace v obci Křemenice <.>
4.Pohostinství,kulturní dům,školní kuchyně - řešení navýšení cen energií <.>
5.Žádost o podnájemní smlouvu - obecní byt v Nechvalicích čp.62 <.>
6.Oprava vodovodu v Libčicích <.>
7.Cesta nad hřištěm v Nechvalicích - výběr zhotovitele <.>
8.Koordinované závazné stanovisko - k.ú.Křemenice <.>
9.Žádost o koupi části obecního pozemku č.p.525 v k.ú.Nechvalice <.>
10.Rekonstrukce ústředního topení v Kulturním domě Nechvalice <.>
11.Kompostéry <.>
12.Rozpočtové opatření č.4/2022 <.>
13.DOPLŇUJÍCÍ BOD: Závazné stanovisko k.ú.Ředice <.>
14.DOPLŇUJÍCÍ BOD: Žádost o prodej pozemku k.ú.Chválov <.>
15.DOPLŇUJÍCÍ BOD: Umístění krmných zařízení pro drobnou zvěř <.>
16.DOPLŇUJÍCÍ BOD: Veřejné osvětlení Nechvalice <.>
17.Různé <.>
<br> -Rozpracované akce <.>
<br> -Volby do zastupitelstva obce <.>
<br> 18.Diskuse <.>
19.Závěr <.>
<br>
Před hlasováním byla dána možnost Zastupitelům obce i přítomným občanům sdělit své
<br> stanovisko <.>
<br> Žádné stanovisko sděleno nebylo <.>
<br> Návrh do usnesení: Zastupitelstvo obce Nechvalice schvaluje pro...

Načteno

edesky.cz/d/5571912

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nechvalice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz