« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 116.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 116.pdf
Statutární město Ostrava,městský obvod Michálkovice vyhlašuje výběrové řízení na pronájem bytu
<br> v <.>,<.>,Pronájem Adresa lištu vidět?“ Plššha NP Nigga zařizovacích Prohlídka bytu y předmětů*,po předchozí BlagŽVMaíŽf/l 10 2 + 1 44,50 3 70,- Kč 400; Kč telefonické dohodě: “ 'R 599 415 109
<br> *částka za pronajem zařizovacích předmětů je orientační a bude upřesněna před uzavřením
<br> nájemní smlouvy
<br> Podmínky výběrového řízení
<br> žadatel odevzdá do 09.09.2022 do 11:00 hod.na podatelnu Úřadu městského obvodu Michálkovice zalepenou obálku s označením:
<br> „VŘ na pronájem bytu č.6,ul.Sládeěkova č.p.576 č.o.92“ Tato obálka musí obsahovat: přihlášku do výběrového řízení formulář pro výběrové řízení na pronájem bytů se Všemi vyplněnými údaji
<br> doklad o výši průměrného měsíčního příjmu na obálce musí být uvedena adresa žadatele
<br> OOOO
<br> předepsané formuláře si lze vyzvednout na ÚMOb Michálkovice a jsou ke stažení na internetových stránkách městského obvodu
<br> o pořadí rozhodne RMOb,přičemž má právo rozhodnout,že neuzavře smlouvu s některým,případně žádným zúčastněným žadatelem
<br> smlouva bude uzavřena na dobu šesti měsíců s možností prodloužení
<br> žadatel nesmí být vlastníkem,spoluvlastníkem bytu nebo obytného domu a tuto skutečnost žadatel potvrdí čestným prohlášením
<br> úspěšní žadatelé budou vyzváni k uzavření nájemní smlouvy.V případě,že úspěšný žadatel neuzavře nájemní smlouvu do 15 dnů od výzvy k jejímu uzavření,bude osloven další žadatel v pořadí,kterého určila rada městského obvodu <.>
<br> v případě,že je žadatel nájemcem jiného bytu,je povinen před uzavřením nájemní smlouvy ukončit tento nájemní poměr a uvolněný byt vrátit
<br> žadatel souhlasí stím,aby si městský obvod ověřil údaje,uvedené žadatelem v odevzdaných formulářích
<br> Hrazení služeb spojených s nájmem (např.dodávka plynu,elektřiny,odvoz odpadů) si XXXX zajišťovat nájemce sám na základě vlastních příslušných smluv s poskytovateli služeb <.>
<br> Úřad městského obvodu Mich...

Načteno

edesky.cz/d/5571661


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
27. 01. 2023
27. 01. 2023
27. 01. 2023
26. 01. 2023
25. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz