« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - úd_287 Rozpočtové opatření schválené radou městského obvodu dne 25. července 2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úd_287 Rozpočtové opatření schválené radou městského obvodu dne 25. července 2022.pdf
Statutární město Ostrava
<br> Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
<br> odbor finanční
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne: Č.j.: MH/2022/109/OF/Sk Sp.zn.:,\,' Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXX \ŠMW Telefon: +XXX XXX XXX XXX Fax: E-mail: sklarova©marianskehorycz Datum: 2022-08-08
<br> Rozpočtové opatření
<br> i Odbor vnitřní správy a školství
<br> Lom 4,10
<br> m mao/40400944
<br> Odbor finanční
<br> Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své schůzi konané 25.července 2022 <,>
<br> usnesením č.3246/RMObM-MH/1822/64 rozhodla o přesunu finančních prostředků za účelem poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci ZŠ Gen.Janka na dokončení započaté rekonstrukce kabinetu,pořízení výpočetní techniky,tiskáren,dataprojektorů,dovybavení nábytkem,pomůckami
<br> a materiálem <.>
<br> V návaznosti na tuto skutečnost schválila příslušné rozpočtové opatření,kterým se:
<br> - z v ý š í © 3113 - základní školy pol.5331,ORJ 4,ORG 345
<br> - s n íž í & 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené pol.5901,ORJ 10
<br> m
<br> XXXXX XXXXXXXXXXX pověřena vedením odboru finančního
<br> XXX.XXX Kč
<br> 500.000 Kč
<br> STATUTÁHNI' MĚSTO OSTRAVA Uřad městského obvodu
<br> Mariánské Hory a Hulváky Písemnost ev.6.: g? 2022- vyvěšena dne: ' ' ___
<br> sňata dne: __ za Správnost: Petra Káva-rov; __ _ É
<br> souběžně zveřejněna na internetu
<br> ENTERNÍ SDĚLENÍH!
<br> S]atutární město Ostrava Uřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
<br> odbor finanční Vaše značka:
<br> Ze dne:
<br> Š' J": _ MH/2022/110/OF/Sk í Odbor vnitřní správy a školství —l
<br> p.zn.<.> \ \
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXX mw ORJ X Telefon: +XXX XXX XXX XXX
<br> Fax:
<br> E-mail: sklarova©marianskehory.cz
<br> Datum: 2022-08-08
<br> Rozpočtové opatření
<br> Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své schůzi konané 25.července 2022 <,>
<br> usnesením č.3246fRMObM-MI—Iil822fó4 rozhodla 0 navýšení finančních prostředků neinvestičním transferem zMMO za účelem financováni odborných pracovních...

Načteno

edesky.cz/d/5571658

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
05. 10. 2022
05. 10. 2022
03. 10. 2022
03. 10. 2022
03. 10. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz