« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - úd_288 Rozpočtové opatření schválené radou městského obvodu dne 3. srpna 2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úd_288 Rozpočtové opatření schválené radou městského obvodu dne 3. srpna 2022.pdf
$tatutární město Ostrava Uřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
<br> odbor finanční “& “V5%M ] íOQ/JÁÝÍĚM
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne: _ g,<.> 1.:.MH/2022/113/OF/Sk í Odbor finanční ? p.zn.<.> " \ / \ Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXX WW ORJ XX Telefon: +XXX XXX XXX XXX Fax: E-mail: sklarova©marianskehory.cz Datum: 2022-08-08
<br> Rozpočtové opatření
<br> Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své schůzi konané 3.srpna 2022,usnesením č.3258/RMOb-MH/ 1822/91 rozhodla o přesunu finančních prostředků za účelem odvodu
<br> DPH v II.polovině roku 2022.V návaznosti na tuto skutečnost schválila příslušné rozpočtové opatření,kterým se:
<br> - z v ý š i 5 6399 - ostatní finanční operace pol.5362,ORJ 10 300.000 Kč
<br> - s n í ž í © 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené pol.5901,ORJ 10 300.000 Kč
<br> %.ra/
<br> XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> pověřena vedením odboru finančního STATUTÁRNI MESTO OSTRAVA Uřad městského obvodu
<br> Mariánské Hory a Hulváky Z Písemnost ev.Č_:__ mm—gágďzž vyvěšena dne:__-_8„_—_.' '
<br> sňata dne: _pm za správnost:
<br> souběžně zveřejněna na internetu
<br> INTERNÍ SDĚLENÍ !!!
<br> $tatutární město Ostrava Uřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky odborňnanční
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne: Š' J': _ MH/2022/114/OF/Sk í Odbor sociálně právní ochrany dětí 1 p.zn.<.> \ \\ \.— Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXX Širi.ll„„u=.mx=m ORJ XX Telefon: +XXX XXX 459 236 Fax: E-mail: sklarova©marianskehorycz Datum: 2022-08—08
<br> Rozpočtové opatření
<br> Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své schůzi konané 3.srpna 2022,usnesením č.3258/RMOb-MH/ 1822/91 rozhodla o přesunu finančních prostředků na zakoupení odborné
<br> literatury pro potřeby pracovníků OSPOD.V návaznosti na tuto skutečnost schválila příslušné rozpočtové opatření,kterým se:
<br> - z v ý š i 5 4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol.5136,ORJ 14,UZ 13024 3.000 Kč
<br> - s n í ž í & 4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeží pol.5137,ORJ 14,UZ 1302...

Načteno

edesky.cz/d/5571657


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
05. 10. 2022
05. 10. 2022
03. 10. 2022
03. 10. 2022
03. 10. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz