« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky
ODBOR DOPRAVY
Velké náměstí 114/3
<br> pracoviště Budovcova 207
<br> 397 19 Písek
<br>
<br> Č.j.: MUPI/2022/39046
<br>
<br>
<br> Ev.č.: UZ/2022/11/Hrn
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX,XXX XXX XXX
<br> E-mail: Jaroslav.hrnecek@mupisek.cz Písek 02.08.2022
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
R O Z H O D N U T Í
<br> O POVOLENÍ UZAVÍRKY A NAŘÍZENÍ OBJÍŽĎKY
Městský úřad Písek,odbor dopravy,jako věcně příslušný silniční správní úřad ve věcech pozemních
komunikací podle § 40,odst.4 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,v platném znění
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a místně příslušný podle § 2 odst.8 vyhlášky č <.>
346/2020 Sb <.>,o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností,území obvodů hlavního
města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu,na základě souhlasu Správy a údržby
silnic Jihočeského kraje,jako majetkového správce pozemních komunikací – silnic č.III/1757,č <.>
III/1758 a č.II/175,dotčených uzavírkou a objížďkou,Ředitelství silnic a dálnic,jako vlastníka
pozemních komunikací – silnic I.třídy č.19 a 4,dotčených objížďkou,dále souhlasu obcí Rakovice <,>
Mišovice a Čimelice a města Mirovice,na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo
nařízena objížďka a předchozího souhlasného stanoviska Policie ČR,KŘ policie Jihočeského kraje <,>
DI XXXXX k uzavírce a k objížďce pozemních komunikací,rozhodl dne 02.08.2022 ve věci žádosti o
povolení uzavírky pozemní komunikace,kterou podal dne 27.07.2022 žadatel DIVIa stavební s.r.o.<,>
IČO: 09798757,se sídlem U Michelského lesa 1581/2,140 00 Praha 4 – Michle,zastoupená na
základě plné moci XXX XXXXXXXX,IČO: XXXXXXXX,se sídlem Chýnovská XXX,XXX 11 Planá nad
Lužnicí,takto:
<br> podle § 24 zákona o pozemních komunikacích
<br> povoluje
<br> obchodní firmě: DIVIa stavební s.r.o <.>
<br> IČO: 09798757
<br> se sídlem : Praha 4 - Michle,U Michelského lesa 1581/2 <,>
<br> z a s t u p u j e : XXX XXXXXXXX
IČO: XXXXXXXX
<br> se sídlem : Planá nad L...

Načteno

edesky.cz/d/5571242

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz