« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky
ODBOR DOPRAVY
Velké náměstí 114/3
<br> pracoviště Budovcova 207
<br> 397 19 Písek
<br>
<br> Č.j.: MUPI/2022/39046
<br>
<br>
<br> Ev.č.: UZ/2022/11/Hrn
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX,XXX XXX XXX
<br> E-mail: Jaroslav.hrnecek@mupisek.cz Písek 02.08.2022
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
R O Z H O D N U T Í
<br> O POVOLENÍ UZAVÍRKY A NAŘÍZENÍ OBJÍŽĎKY
Městský úřad Písek,odbor dopravy,jako věcně příslušný silniční správní úřad ve věcech pozemních
komunikací podle § 40,odst.4 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,v platném znění
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a místně příslušný podle § 2 odst.8 vyhlášky č <.>
346/2020 Sb <.>,o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností,území obvodů hlavního
města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu,na základě souhlasu Správy a údržby
silnic Jihočeského kraje,jako majetkového správce pozemních komunikací – silnic č.III/1757,č <.>
III/1758 a č.II/175,dotčených uzavírkou a objížďkou,Ředitelství silnic a dálnic,jako vlastníka
pozemních komunikací – silnic I.třídy č.19 a 4,dotčených objížďkou,dále souhlasu obcí Rakovice <,>
Mišovice a Čimelice a města Mirovice,na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo
nařízena objížďka a předchozího souhlasného stanoviska Policie ČR,KŘ policie Jihočeského kraje <,>
DI XXXXX k uzavírce a k objížďce pozemních komunikací,rozhodl dne 02.08.2022 ve věci žádosti o
povolení uzavírky pozemní komunikace,kterou podal dne 27.07.2022 žadatel DIVIa stavební s.r.o.<,>
IČO: 09798757,se sídlem U Michelského lesa 1581/2,140 00 Praha 4 – Michle,zastoupená na
základě plné moci XXX XXXXXXXX,IČO: XXXXXXXX,se sídlem Chýnovská XXX,XXX 11 Planá nad
Lužnicí,takto:
<br> podle § 24 zákona o pozemních komunikacích
<br> povoluje
<br> obchodní firmě: DIVIa stavební s.r.o <.>
<br> IČO: 09798757
<br> se sídlem : Praha 4 - Michle,U Michelského lesa 1581/2 <,>
<br> z a s t u p u j e : XXX XXXXXXXX
IČO: XXXXXXXX
<br> se sídlem : Planá nad L...

Načteno

edesky.cz/d/5571242

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rakovice
28. 11. 2022
28. 11. 2022
28. 11. 2022
28. 11. 2022
28. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz