« Najít podobné dokumenty

Obec Třebušín - Informace o konání 39. veřejného zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebušín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvánka (199.62 kB)
S t r á n k a 1 | 1
<br>
Obec Třebušín
Obecní úřad Třebušín
<br> I N F O R M A C E
<br> o konání 39.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Třebušín
Obecní úřad Třebušín v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.<,>
o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání 39.veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Třebušín,svolaného starostkou obce Třebušín v souladu s § 92 odst.1
zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: Obec Třebušín,v budově MŠ a ZŠ Třebušín - multifunkční učebna
Doba konání: v pondělí 8.8.2022 od 18.00 hod
<br> Navržený program:
1) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu
2) Schválení programu 39.veřejného zasedání ZO Třebušín
3) Kontrola plnění usnesení z 38.veřejného zasedání ZO Třebušín
4) Informace o rozpočtovém opatření č.6
5) Schvální firmy na opravu havarijního stavu komína na budově Obecního úřadu
6) Schválení žádosti o dotaci Hospic sv.Štěpána,z.s <.>
7) Schválení Dodatku č.2 – Stodola Třebušín o prodloužení termínu ukončení stavby
8) Schválení výběrové komise pro schválení nabídek při čerpání dotačních titulů od
Krajského úřadu a Státního zemědělského intervenčního fondu
9) Schválení souhlasu s uložením vodovodního řádu pro napojení chaty č.e.32 k.ú.Vinné <,>
Ploskovice v pozemcích p.č.764/29,764/2 k.ú.Třebušín a p.č.639/3 v k.ú.Vinné <,>
Ploskovice
10) Diskuze
11) Závěr
<br> V obci Třebušín dne 29.07.2022
XXXX XXXXXXXXX
starostka
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: XX.07.2022
Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/5571135

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebušín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz