« Najít podobné dokumenty

Obec Běrunice - Záměr obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běrunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce bezúplatný převod.pdf (297.1 kB)
Obec Běrunice
<br> % Tel: 325 650 024
<br> Záměr obce — bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků
<br> e—mail: our'aí berunice.cz www.berunice.cz
<br> V souladu s ustanovením & 39,odstavec 1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění Obec Běrunice zveřejňuje po dobu ILS-ti dnů následující záměr:
<br> bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků
<br> Pozemky jsou zapsáné v katastru nemovitostí na LV 1 pro obec Běrunice kat.území Běrunice vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze,Katastrální pracoviště Nymburk <.>
<br> Par.Par.Par.Par.Par.kraje Par.Par.Par.Par.Par.Par.Par.Par.Par.Par.Par <.>
<br>.467/32 o výměře 62 m2
<br>.467/33 o výměře 5 m2
<br>.522/6 o výměře 21 m2
<br>.473/13 o výměře 5 m2,vše v kat.ú.Běrunice
<br>.441 o výměře 1m2 v k.ú.Velké Výkleky z vlastnictví obce Běrunice do vlastnictví Středočeského
<br> ($< n<
<br> n< O':
<br> ($<
<br>.473/9 o výměře 92 m2 <,>
<br>.473/10 o výměře 4 m2 <,>
<br> 492/4 o výměře 579 m2
<br> 492/5 o výměře 76 m2
<br>.492/6 o výměře 89 m2
<br>.492/7 o výměře 125 rn2
<br>.492/8 o výměře 4 m2
<br>.492/9 o výměře 45 m2
<br>.492/1 díl "c" o výměře 179 m2
<br>.492/2 díl "d" o výměře 149 m2.<.>.<.>.<.>.<.>.tyto dvě parcely sloučeny do XXX.č.XXX/X.XXX/X díl "e" o výměře 429 m2
<br> Par.<.> 492/3 o výměře 49 m2.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> tyto dvě parcely sloučeny do XXX.č.XXX/X Par.<.> XXX/X o výměře 90 m2
<br> vše v kat.ú.Běrunice
<br> Par.č.382/17 o výměře 69m2
<br> Par.č.382/18 o výměře 323 m2
<br> Par.č.398/5 o výměře 445 m2
<br> Par.č.30/28 o výměře 1m2
<br> vše v k.ú.Velke Výkleky _
<br> z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví obce Běrunice <.>
<br> ('N O;
<br> O: n< CK pc
<br> nc Ot ("k
<br> a: hc (k n<
<br> Vyiádření a případné dotazy zasíleite na výše uvedenou adresu Obce Běrunice.Záměrje zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce obce <.>
<br> XXX XXXXXXXXX v.r.starostka obce Vyvěšeno: XX.X.2022
<br> Sejmuto: 9.8.2022

Načteno

edesky.cz/d/5570383

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Běrunice
23. 11. 2022
23. 11. 2022
21. 11. 2022
21. 11. 2022
16. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Běrunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz