« Najít podobné dokumenty

Obec Běrunice - Záměr obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běrunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce bezúplatný převod.pdf (297.1 kB)
Obec Běrunice
<br> % Tel: 325 650 024
<br> Záměr obce — bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků
<br> e—mail: our'aí berunice.cz www.berunice.cz
<br> V souladu s ustanovením & 39,odstavec 1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění Obec Běrunice zveřejňuje po dobu ILS-ti dnů následující záměr:
<br> bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků
<br> Pozemky jsou zapsáné v katastru nemovitostí na LV 1 pro obec Běrunice kat.území Běrunice vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze,Katastrální pracoviště Nymburk <.>
<br> Par.Par.Par.Par.Par.kraje Par.Par.Par.Par.Par.Par.Par.Par.Par.Par.Par <.>
<br>.467/32 o výměře 62 m2
<br>.467/33 o výměře 5 m2
<br>.522/6 o výměře 21 m2
<br>.473/13 o výměře 5 m2,vše v kat.ú.Běrunice
<br>.441 o výměře 1m2 v k.ú.Velké Výkleky z vlastnictví obce Běrunice do vlastnictví Středočeského
<br> ($< n<
<br> n< O':
<br> ($<
<br>.473/9 o výměře 92 m2 <,>
<br>.473/10 o výměře 4 m2 <,>
<br> 492/4 o výměře 579 m2
<br> 492/5 o výměře 76 m2
<br>.492/6 o výměře 89 m2
<br>.492/7 o výměře 125 rn2
<br>.492/8 o výměře 4 m2
<br>.492/9 o výměře 45 m2
<br>.492/1 díl "c" o výměře 179 m2
<br>.492/2 díl "d" o výměře 149 m2.<.>.<.>.<.>.<.>.tyto dvě parcely sloučeny do XXX.č.XXX/X.XXX/X díl "e" o výměře 429 m2
<br> Par.<.> 492/3 o výměře 49 m2.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> tyto dvě parcely sloučeny do XXX.č.XXX/X Par.<.> XXX/X o výměře 90 m2
<br> vše v kat.ú.Běrunice
<br> Par.č.382/17 o výměře 69m2
<br> Par.č.382/18 o výměře 323 m2
<br> Par.č.398/5 o výměře 445 m2
<br> Par.č.30/28 o výměře 1m2
<br> vše v k.ú.Velke Výkleky _
<br> z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví obce Běrunice <.>
<br> ('N O;
<br> O: n< CK pc
<br> nc Ot ("k
<br> a: hc (k n<
<br> Vyiádření a případné dotazy zasíleite na výše uvedenou adresu Obce Běrunice.Záměrje zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce obce <.>
<br> XXX XXXXXXXXX v.r.starostka obce Vyvěšeno: XX.X.2022
<br> Sejmuto: 9.8.2022

Načteno

edesky.cz/d/5570383

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Běrunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz