« Najít podobné dokumenty

Obec Kunějovice - Jmenování zapisovatele OVK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Jmenování zapisovatele OVK
O B E C N Í Ú Ř A D K U N Ě J O V I C E
Sídlo: Kunějovice 28,330 35 Kunějovice,CZ 0325 Plzeň-sever; IČO: 573086,DIČ: CZ 00573086
<br> Dle rozdělovníku
Naše č.j.: OÚKU-196/08-08/volby 2022-Lu
Sk.zn.: 77.3 S/5 | 77.4 V/5
(: + 420 377 927 070,722 229 806
E-MAIL: kunejovice @ p o s t.cz
<br> : yzcbhyd
<br> DATUM: 08.08.2022
<br>
Volby do Zastupitelstva obce Kunějovice
JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE 41
<br>
Pro účely konání voleb do Zastupitelstva obce Kunějovice,konané ve dnech 23.a 24.září 2022 <,>
v souladu s § 15 odst.1 písm.f) ve spojení s ustanovením § 17 odst.6 zákona č.491/2001 Sb.<,>
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> jmenuji zapisovatelkou okrskové volební komise
<br>
paní Zdeňku Ludvíkovou,trvalý pobyt ….<.>.<.>.<.>.<.> <.>,….<.> ….<.>.<.>.<.>.<,>
pro volební okrsek č.1,sídlem Kunějovice 28 <.>
<br>
XXXX XXXX
starosta
<br> Počet listů/příloh nebo počet svazků/příloh: X/X | Počet výtisků: 2 | Číslo výtisku: prvý
<br> Rozdělovník k ČJ: OÚKU-196/08-08/volby 2022-Lu
Jmenování zapisovatele OVK
č.Adresát
<br> stejnopis se doručí,účastníci řízení (dodejky)
Adresa
<br>
<br> Forma Odesláno
<br> 196/01 Zapisovatelka Zdeňka Ludvíková Kunějovice.<.>.….<.> ….<.>.<.>.<.>.Obdrží
do v.r <.>
<br> 8.8.2022
….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> 196/02 Stejnopis: 1x vl.– orig.sl <.>
Spis OÚKU-196/08-08/volby 2022-Lu
ÚD,El.ÚD,k založení do volební dokumentace
<br> Volby do zastupitelstva obce 2022
od: 8.8.2021 | do: 25.9.2022 ||
<br> ostatní
<br> Založeno na úřední desce v písemné i elektronické podobě dne: 8.8.2022 / účinnost od: 13.8.2022
Založila,jméno,podpis a evidenční číslo: Ludvíková/E,El.ÚD-44/08-08/22
Datum sejmutí z úřední desky dne: 25.9.2022
Oprávněná osoba/za správnost: | razítko orgánu potvrzující zveřejnění,vyvěšení a sejmutí dokumentu:
<br> Vytvořeno: 5.8.2022| Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup po dobu od: 8.8.2022 | do: 25.9.2022 ||
Dokument odesílaný v digitál...

Načteno

edesky.cz/d/5570248


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Kunějovice
21. 11. 2022
14. 11. 2022
14. 11. 2022
09. 11. 2022
26. 10. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Kunějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz