« Najít podobné dokumenty

Obec Ostrovec - Veřejná vyhláška-Oznámení o vydání Změny č.2 ÚP Ostrovec a doručení Změny č.2 ÚP Ostrovec a Úplného znění ÚP Ostrovec po změně č. 2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ostrovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška-Oznámení o vydání Změny č.2 ÚP Ostrovec a doručení Změny č.2 ÚP Ostrovec a Úplného znění ÚP Ostrovec po změně č. 2
Obecní úřad OSTROVEC
Dolní Ostrovec 100,398 33 Ostrovec,IČO 00249963
<br> Tel.382 289 128
<br>
<br> V Ostrovci
dne: 09.08.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o vydání Změny č.2 územního plánu Ostrovec
a
<br> doručení Změny č.2 územního plánu Ostrovec
a Úplného znění územního plánu Ostrovec po změně č.2
Obecní úřad Ostrovec oznamuje ve smyslu § 5 odst.(1) a (2) a § 6 odst.(2) zákona č. 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,v platném znění (dále též stavební zákon),v souladu s ustanovením § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,Správní řád,v platném znění (dále jen „správní řád“),že usnesením Zastupitelstva obce Ostrovec č. 20/22 byla vydána Změna č.2 územního plánu Ostrovec formou opatření obecné povahy <.>
Obecní úřad Ostrovec oznamuje doručení Změny č.2 ÚP Ostrovec a Úplného znění územního plánu Ostrovec po změně č.2 <.>
<br> Podle § 172 odst.(2) správního řádu dále oznamujeme,že opatření obecné povahy,kterým byla vydána Změna č.2 ÚP Ostrovec a Úplné znění územního plánu Ostrovec po změně č.2,není možné vzhledem k jeho rozsahu zveřejnit na úřední desce.Z tohoto důvodu je toto Opatření obecné povahy k nahlédnutí včetně grafických příloh od data zveřejnění této vyhlášky k nahlédnutí na Obecním úřadu Ostrovec,tel.382 289 128.Dále je toto opatření obecné povahy vystaveno na web.stránkách obce Ostrovec: http://www.ostrovec-obec.cz <.>
Poučení
<br> Změna č.2 územního plánu Ostrovec vydaná formou opatření obecné povahy č.1/2022 nabývá účinnosti dne doručení této veřejné vyhlášky,tj.patnáctým dnem po jejím vyvěšení <.>
<br> Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu,který opatření obecné povahy vydal <.>
<br> Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst.(2) správního řádu podat opravný prostředek <.>
Vyvěšeno: 9.8.2022
<br>
<br>
Sejmuto: ………………….<.> …
<br>
<br>
……………………………………
<br>
………………………………………
<br> starosta obce
<br> místostarosta

Načteno

edesky.cz/d/5570196

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ostrovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz