« Najít podobné dokumenty

Obec Řepníky - Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Řepníky na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řepníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Řepníky na rok 2022 v tis.Kč
<br> Položka Účet Rozpočet 2021 Skutečnost k 31.12.2021 Rozpočet 2022
<br> Výnosy:
<br> Výnosy z prod.sl.-stravné,školné 602 172,40 213,00 340,00
<br> Zúčtování fondů 648 0,00 0,00 0,00
<br> Ostatní výnosy z činnosti 649 0,00 11,00 10,00
<br> Úroky 662 0,10 0,10 1,00
<br> Neinv.přísp.na platy KU,šablony 672 6817,50 6642,00 6850,00
<br> Příspěvek na provoz a mzdy- OU 672 450,00 450,00 450,00
<br> Celkem 7440,00 7 316,10 7651,00
<br> Náklady:
<br> Spotřeba materiálu 501 403,00 383,00 390,00
<br> Spotřeba el.energie 502 80,00 67,00 200,00
<br> Opravy 511 50,00 7,00 10,00
<br> Cestovné 512 10,00 0,80 1,00
<br> Ostatní služby 518 190,00 167,70 170,00
<br> Mzdové náklady 521 4641,00 4854,00 4950,00
<br> Zákonné sociální pojištění 524 1569,00 1563,00 1670,00
<br> Jiné sociální náklady-zák.poj.zam.525 15,00 19,00 20,00
<br> Zákonné sociální dávky (FKSP) 527 110,00 140,00 150,00
<br> Ost.náklady z činnosti-popl.BÚ,poj.žáků 549 30,00 38,00 40,00
<br> Náklady z DHM 558 342,00 65,00 50,00
<br> Celkem 7440,00 7304,50 7651,00
<br> V Řepníkách 21.2.2022
<br> Zpracovala: P.Němcová
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> Vyvěšeno: XX.X.XXXX ředitelka
<br> Sejmuto: 28.2.2023

Načteno

edesky.cz/d/5570101


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řepníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz