« Najít podobné dokumenty

Obec Řepníky - ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ŘEPNÍKY ZA ROK 2021 - příloha Závěrečného účtu obce Řepníky za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řepníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,tel.: +420 466 026 530 <,>
e-mail: ivana.bednarikova@pardubickykraj.cz
<br> -1 -
<br>
<br>
PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Odbor finanční
<br>
<br> Z P R Á V A
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
<br> obce Řepníky
<br>
IČ: 00270865
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
2.prosince 2021 jako Dílčí přezkoumání
30.května 2022 jako Konečné přezkoumání
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 ve smyslu ustanovení § 42,§ 53 (týká se DSO)
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 12.08.2021
Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno distančním způsobem ve spolupráci se
zástupci obecního úřadu dne 02.12.2021
<br> 2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 30.05.2022
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Zdeňka Škarková
<br> - kontroloři:
- Bc.Zdeňka Fassnerová
<br>
<br>
Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č <.>
255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 20.07.2021 <.>
<br>
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXXX XXXXXXX,DiS.- starostka obce
<br> XXXXXXX XXXXXXX - účetní obce
<br>
<br>
<br>
<br> Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,tel.: +420 466 026 530 <,>
e-mail: ivana.bednarikova@pardubickykraj.cz
<br> -2 -
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2
odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto
zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů
platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Pod...

Načteno

edesky.cz/d/5570097

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řepníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz