« Najít podobné dokumenty

Obec Mošnov - Rozhodnutí - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mošnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - VV.pdf [0,51 MB]
*KUMSX02N5Z9V*
<br>
<br>
<br>
KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
<br>
<br>
Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
<br>
<br>
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č.účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz
<br>
<br> Klasifikace informací: Neveřejné
<br> Výroková část
<br> Krajský úřad Moravskoslezského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský
úřad“),jako věcně a místně příslušný správní orgán,a to příslušný úřad posuzování vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví,podle § 29 odst.1 a § 67 odst.1 písm.g) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích
(krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a podle § 3 písm.f) a § 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí“),podle § 7 odst.6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vydává tento závěr
zjišťovacího řízení a rozhodl,že záměr s názvem
<br> „Panattoni park Ostrava Airport“
<br> (dále též jen „záměr“) nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude
posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí <.>
<br> Zařazení záměru dle přílohy č.1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí: Kategorie II
bodu 106 Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou od stanoveného limitu (10 tis.m2)
a 109 Parkoviště a garáže s kapacitou od stanoveného limitu parkovacích stání v součtu pro celou stavbu
(500 míst) <.>
<br>
<br> Kapacita (rozsah) záměru:
<br> Projektem je řešena novostavba komplexu tří spojených hal s nezbytným administrativním,sociálním
a technickým zázemím.Komplex má základní tvar obdélníku o celkových rozměrech cca 637 m x 181 m <.>
XXXX XXXX rozdělena na X samostatné segmenty (dílčí haly HX,HX a H3).V každém segmentu je umístěn
trojpodlažní administrativní vestavek o užitné ploše 2207,51 m2.Pojem „hala“ znamená „kom...

Načteno

edesky.cz/d/5569682

Meta

Veřejná vyhláška   Pronájem   Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mošnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz