« Najít podobné dokumenty

Obec Struhařov - Pozvánka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Struhařov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1068607403_1_Pozvanka_ke_zkouskam_znalosti_hub_8_9_2022.pdf
Dittrichova 17 • 120 00 Praha 2 • tel.: +420 234 118 111 • fax: +420 224 916 561 • e-podatelna@khsstc.cz • www.khsstc.cz • ID datové schránky: hhcai8e
<br> 1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022
<br>
pro zájemce,kteří chtějí obchodovat nebo používat k výrobě jedlé volně rostoucí
<br> houby z vlastního sběru,nebo pro provozovatele restaurací,kteří chtějí z
<br> jedlých volně rostoucích hub z vlastního sběru připravovat pokrmy
<br>
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ve spolupráci s Českou
<br> mykologickou společností vyhlašuje na den
<br>
<br> 8.září 2022 (čtvrtek) v 10.00 hodin
<br>
v zasedací místnosti budovy KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze,Dittrichova 17,Praha 2
<br> (stanice Karlovo náměstí na trase metra B)
<br>
<br> zkoušky znalosti hub <.>
<br>
Osvědčení prokazující znalost hub je podmínkou pro uvádění volně rostoucích jedlých hub na trh
<br> nebo pro jejich používání k výrobě,je-li cílem této činnosti prodej nebo další zpracování pro
<br> potravinářské účely.Zákon č.110/1997 Sb <.>,o potravinách a tabákových výrobcích,ve znění
<br> pozdějších předpisů,v této souvislosti ve svém § 3 odst.8 stanoví provozovateli potravinářského
<br> podniku povinnost mít osvědčení prokazující znalost hub,které vydávají orgány ochrany veřejného
<br> zdraví na základě úspěšného složení zkoušky ze znalostí hub.Obdobnou povinnost stanoví § 24
<br> odst.2 zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů,i provozovateli potravinářského podniku provozující
<br> stravovací službu,který používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí jedlé houby z
<br> vlastního sběru.Podrobnosti upravuje vyhláška č.475/2002 Sb <.>,kterou se stanoví rozsah znalostí
<br> pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub,způsob zkoušek,jakož i náležitosti žádosti o
<br> osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hu...

Načteno

edesky.cz/d/5569667

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Struhařov
24. 11. 2022
21. 11. 2022
21. 11. 2022
17. 11. 2022
15. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Struhařov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz