« Najít podobné dokumenty

Obec Hodíškov - Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hodíškov konaného dne 2.8.2022 od 19:00 hodin

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hodíškov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hodíškov konaného dne 2.8.2022 od 19:00 hodin
Obec Hodíškov
Zastupitelstvo obce Hodíškov
<br>
<br> Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Hodíškov
konaného dne 2.8.2022 od 19:00 hodin
<br>
č.j.6/2022 -U V Hodíškově,dne 2.8.2022
<br>
1.Zastupitelstvo obce Hodíškov určuje ověřovateli zápisu p.Luboše Trubačíka a XXXXXXXX Průdka a
zapisovatelem paní Janu Nevrklovou
<br> X.Zastupitelstvo obce Hodíškov schvaluje následující program ustavujícího zasedání
<br>
Program:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Určení zapisovatele a ověřovatele zápisů
<br> 3.Odsouhlasení programu zastupitelstva
<br> 4.Jmenování komise na vyhodnocení výběrového řízení na dětské hřiště
<br> 5.Schválení výsledků záměru č.2/2022
<br> 6.Schválení výsledku záměru č.3/2022
<br> 7.Schválení výsledku záměru č.4/2022
<br> 8.Změna územního plánu č.2 zkráceným postupem
<br> 9.Provozní záležitosti
<br> 10.Diskuze
<br> 11.Závěr
<br> 3.Jmenování komise na vyhodnocení nabídek na vybudování nového dětského hřiště ve
<br> složení XXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXXX XXXX,XXXXXX XXXXX
<br> X.Zastupitelstvo obce schvaluje likvidaci herních prvků dětského hřiště a odpis z majetku
<br> obce z důvodu,že se nepřihlásil žádný zájemce Záměr č.2/2022
<br> 5.Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem smlouvy na pronájem části hosp <.>
<br> budovy se zájemcem o pronájem – Záměr č.3/2022
<br> 6.Zastupitelstvo obce schvaluje fyzickou likvidaci tanečního parketu a odpis z majetku obce
<br> – záměr č.4/2022 nepřihlásil se žádný zájemce
<br> 7.Odsouhlasení Změny územního plánu č.2 zkráceným postupem s tím,že veškeré finanční
<br> náklady půjdou za 5 žadatelů
<br> 8.Diskuze – promítání letního kina 19.8.2022
<br> - nabídka ing.arch Guzdeka z VUT Brno“ Návrh na zpracování studie budoucího
<br> využití hospodářské části budovy č.p.1 – schváleno,bude se realizovat v září 2022
<br> - v srpnu bude zahájena výměna dveří a oken vodojemu
<br> - ma ministrstvu vnitra byly zaregistrovány a vloženy platné Vyhlášky obce
<br> Hodíškov,bez tohoto vložení jsou neplatné
<br> - byla dorušena registrace ...

Načteno

edesky.cz/d/5568476

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hodíškov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz