« Najít podobné dokumenty

Obec Domašín - Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchových vod

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Domašín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchových vod
llllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllll
<br> MUKKXOOMFDPZ
<br> V Městský úřad Kadaň
<br> \ Odbor životního prostředí
<br> Mírové náměstí 1,432 01 Kadaň
<br> Č.j.: MKE/354522022 Spis.zn.č.: ŽP/169/2022/Zak Skart.zn.: 231.2./A5 Vyřizuje : Bc.XXXXX XXXXXX,DiS.Tel.: XXXXXXXXX E-mail : XXXXX.zakova©mesto—kadan.cz Datum : XX.XX.2022 VEREJ NA VYHLASKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH von
<br> Městský úřad Kadaň,odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad příslušný podle ust.š 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,a jako místně příslušný správní orgán dle ust.š 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,posoudil podnět správce povodí,který dne 27.07.2022 podalo podnikové ředitelství Povodí Ohře,státní podnik,IČ 70889988,se sídlem Bezručova 4219,430 03 Chomutov a na základě tohoto posouzeni vodoprávní úřad vydává dle ustanovení & llSa zákona o vodách opatření obecné povahy.Tímto opatřením se ve veřejném zájmu
<br> s účinností od 05.08.2022 do odvolání <,>
<br> v souladu s ustanovením & 109 odst.1 vodního zákona (opatření při nedostatku vody) <,>
<br> ZAKAZUJE ODBĚR POVRCHOVÝCH VOD
<br> Odběr povrchových vod se zakazuje z celého povodí vodního toku:
<br>.Hučig' potok (IDVT 10101693) — ř.km 0,000 » pramen
<br>.Malodolský potok (IDVT 10102191) » ř.km 0,000 % ř.km 6,384
<br>.Přivaděě Ohře Bílina (PPV) (IDVT 10100233) — ř.km 17,600 * pramen a to na území v působnosti vodoprávního úřadu Kadaň <.>
<br> S ohledem na charakter Opatření obecné povahy se veřejné projednání nestanovuje <.>
<br> Výjimky ze zákazu:
<br> Zákaz odběru povrchových vod se netýká odběrů pro vodárenské účely,pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou,pro požární účely a dále odběrů povrchové vody z vodních nádrží,jejíchž účelem jsou mj.odběry vody za účelem využívání závlah ve prospěch zemědělské a potravinářské produkce z hlediska veřejného zájmu.Dále se netýká uživatele P...

Načteno

edesky.cz/d/5566172

Meta

Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Domašín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz