« Najít podobné dokumenty

Obec Kleneč - Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kleneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška optaření obecné povahy.pdf (3.81 MB)
Městský úřad Roudnice nad Labem
<br> Karlovo náměstí 21,413 01 Roudnice nad Labem
<br> Spisová značka: OŽP/49037/2021/P0pa
<br> Číslo jednací: MURCE/31341/2022
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.Veronika Popa Telefonní číslo: 416 850 185
<br> Email: v o a roudnicenlcz
<br> !
<br> ;D.<.> _i úšaommwascti dne 4.8.2022 ' Mami/Vf
<br> čile
<br> 53921" |
<br> :
<br> ůhřm „zv.<.>.-„.:
<br> Povodí Ohře,státní podnik Bezručova 4219 430 03 Chomutov 3
<br> vaše./NA VYHLÁŠKA OPATRENI OBECNE POVAHY
<br> Městský úřad Roudnice nad Labem odbor životního č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) <,>
<br> podle 9 106 zákona
<br> prostředí,jako vodoprávní úřad příslušný
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),v souladu s 5 173 zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> vodního toku Čepel ze dne 13.12.2021:
<br> „správní řád),na základě návrhu správce
<br> Povodí Ohře,státní podnik,lČ: 708 89 988,Bezručova 4219.430 03 Chomutov 3
<br> podle 5 66 odst.1,2 a 7 vodního zákona,podle 55 171,vyhlášky č.79/2018 Sb <.>,o způsobu a rozsahu zpracování
<br> území,ve znění pozdějších předpisů
<br> stanovuje 172 a 173 správního řádu a podle návrhu a stanovování záplavových
<br> Záplavová území vodního toku Čepel v úseku ř.km 5,390 —-16,738
<br> na místě: Název kraje Název obce
<br> Identifikátory katastrálních území
<br> Názvy katastrálních území
<br> Číselný identifikátor vodního toku Název vodního toku Čísla hydrologického pořadí
<br> Říční km vodního toku (konec stavby) Říční km vodního toku (začátek stavby) Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X,Y)
<br> Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X,Y)
<br> Kraj Ústecký
<br> Kleneč,Krabčice,Račiněves,Roudnice
<br> nad Labem,Straškov—Vodochody,Vražkov 741647,741779,672149,666084,785741,737399,756288,756296
<br> Roudnice nad Labem,Podlusky,Rovné
<br> pod Řípem,Kleneč,Vražkov,Račiněves,Straškov,Vodochody
<br> 10100416
<br> Čepel
<br> 1-13—04-0...

Načteno

edesky.cz/d/5565726

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kleneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz