« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - ud-279.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud-279.pdf
M4 752729 „vaz <,>
<br> OZNÁMENÍ záměru pronájmu nemovitostí v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky
<br> V souladu s ustanovením & 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme ve lhůtě nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce
<br> PRONÁJEM ČÁSTI POZEMKUI
<br> Parcela číslo: st.p.č.2974
<br> Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
<br> Výměra: 473 m2
<br> Spoluvlastnický podíl: 19/910
<br> Katastrální území: Mariánské Hory,obec Ostrava
<br> Lokalita: ul.Fráni Šrámka
<br> Vlastník: statutární město Ostrava
<br> Svěřeno: městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Důvod pronájmu: pozemek pod garáží ve vlastnictví jiné osoby č.j.: MH l3679/2022/OM/Ko
<br> O záměru obvodu pronajmout část pozemku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky dne 03.08.2022 pod č.usn.3275/RMOb-M H/l 822/91 <.>
<br> Bližší informace podá majetkový odbor,lng.XXXXXX XXXXXXXX,tel.č.XXX XXX XXX,e-mail: kozelska©mariánskehorycz
<br> zemní informace k záměru pronájmu výše uvedeného pozemku vk.12.Mariánské Hory,obec Ostrava je součástí tohoto oznámení <.>
<br> SJ'ATUTÁHNÍ MĚSTO OSTRAVA Urad městského obvodu
<br> M.<.> k,<,> » Hz;:zzzsrxřgxwf gaz;
<br> VYVěšena dne; snata dne:
<br> za správnost: 'Skova soubezně zveřejněna na internetu Í_ _

Načteno

edesky.cz/d/5565109


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
03. 10. 2022
03. 10. 2022
03. 10. 2022
03. 10. 2022
03. 10. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz