« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - ud-280.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud-280.pdf
W %;; maz;
<br> OZNÁMENÍ záměru pronájmu nemovitosti v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky
<br> V souladu s ustanovením š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme ve lhůtě nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce
<br> PRONÁJEM POZEMKU
<br> Parcela číslo: st.p.č.4254
<br> Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří Výměra: 19 m2
<br> Katastrální území : Zábřeh-Hulváky,obec Ostrava
<br> Lokalita: ul.Žákovská Vlastník: statutární město Ostrava Svěřeno: městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
<br> Důvod pronájmu: pozemek pod garáží ve vlastnictví jiné osoby
<br> č.j.: MH 13676/2022/OM/K0
<br> O záměru obvodu pronajmout pozemek rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky dne 03.08.2022 pod č.usn.3272/RMOb-MH/1822/91 <.>
<br> Bližší informace podá majetkový odbor,lng.XXXXXX XXXXXXXX,tel.č.XXX XXX XXX,e-maíl: kozelska©marianskchory.cz
<br> Uzemní informace k záměru pronájmu výše uvedeného pozemku v k.ú.Mariánské Hory,obec Ostrava je součástí tohoto oznámení <.>
<br> STATUTÁRNI MESTO OSTRAVA Uřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Písemnost ev.č.: ___.__ _._.___ vyvěšena dne: -_ [ -M_—m ___ _ sňata dne: „,za správnost: Pitra Harlan-ma Wťyskova souběžně zveřejněna na internetu /ÍČ una“

Načteno

edesky.cz/d/5565108


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
03. 10. 2022
03. 10. 2022
03. 10. 2022
03. 10. 2022
03. 10. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz