« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - ud-281.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud-281.pdf
M/ % z 70505;
<br> OZNÁMENÍ záměru pronájmu nemovitostí v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky
<br> V souladu s ustanovením š 39 odst.] zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme ve lhůtě nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce
<br> PRONÁJEM POZEMKU
<br> Parcela číslo: st.p.č.3098
<br> Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
<br> Výměra: 18 m2
<br> Katastrální území: Mariánské Hory,obec Ostrava
<br> Lokalita: ul.Výstavní-Zelená
<br> Vlastník: statutární město Ostrava
<br> Svěřeno: městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Důvod pronájmu: pozemek pod garáží ve vlastnictví jiné osoby č.j.: MH l3676/2022/OM/Ko
<br> O záměru obvodu pronajmout pozemek rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky dne 03.08.2022 pod č.usn.3273/RMOb-MH/l822/9l <.>
<br> Iok.Výstavní-Zelená
<br> e-mail: kozelska©marianskehory.cz
<br> Uzemm' informace kzáměru pronájmu výše uvedeného pozemku vk.ú.Mariánské Hory,obec Ostrava je součástí tohoto oznámení <.>
<br> STATUTÁRNl MESTO OSTRAVA Uřad městského obvodu
<br> M " k'H HI 'k \ /\ p.?éĚŠZŠsÍeťěÍ & " “ V Zapf/34%
<br> vyvěšena drmtáwLm sňata dne: za správnost: Přtra Harlanna Mllgsková
<br> souběžně zveřejněna na internetu %

Načteno

edesky.cz/d/5565107


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
05. 10. 2022
05. 10. 2022
03. 10. 2022
03. 10. 2022
03. 10. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz