« Najít podobné dokumenty

Město Krásná Lípa - Závěrečný účet za rok 2021, výsledek přezkoumání hospodaření DSO Sever Zobrazit detail

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krásná Lípa.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

výkaz
Fin2-12M
<br>,VÝKAZ PRO HOODNOCENÍ PLNĚNÍ BozeočTu <.>,UZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKU,DOBROVOLNYCH SVAZKU OBCI A REGIONALNICH RAD
<br> Za období: 1212021 s návrhem rozpočtových změn Svazek obcí Sever; IČO 70810141: Lipová u Šluknova 422,Lipová u Šluknova,407 81 Právní forma: Dobrovolný svazek obcí Předmět činnosti: Sestavený k: 31.12.2021
<br> * (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 24.1.2022
<br> |.Rozpočtové příjmy
<br> Paragraf Položka Text Schválený rozpočet RŽŽĚĚŽĚÍFO VýledEČuitll-l počátk0 Ping“ V a h 1 2 3
<br> 4116 Ostatní neinvestičpřiiaté transfery ze státrozpočtu ' 966 000,00 343 487.00 348 407,31 100,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 557 600.00 1 607 216,00 1 035 216,16 64,41 4122 NeinveStiční přijaté transfery od krajů 0.00 495 050,00 495 660,00 100,00 XXXX Bez paragrafu 1 523 600,00 2 451 363,00 1 079 363,47 76.67 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0.00 171 700,00 171 442.11 99.85 5171 XXXX Činnost místní správy 0,00 171 700,00 171 442,11 99,85 5310 2141 Příjmy z úroků (část) 100,00 100,00 26,10 26.10 6310 xxxx Obecné příjmy a výdaje : finančních operací 100,00 100,00 26,10 26,10 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0.00 1 001 000.00 1 060 042.00 99.91 6330 xxxx Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 1 061 000,00 1 060 042,00 99,91 Celkem 1 523 700,00 3 684 163,00 3 110 873.68 84.44
<br> Strana 1 ! 11
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rgřnpšššéďo VÝSIedeťoÉ počátku Plná? V a b 1 2 3
<br> 3725 5159 Nákup ostatních služeb 0,00 38 000,00 37 812,50 99,51 3725 XXXK Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 0,00 38 000,00 37 812,50 99,51 5213 5903 Rezerva na krizová opatření 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 5213 XXXX Krizová opatření 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměstná služ.místech 114 100,00 50 350,00 44 520.00 89.02 6171 5021 Ostatní osobni výdaje 20 000.00 140 650,00 97 072.00 55.59 6171 5031 Povin.pojis...
invertarizační zpráva
zpráva o přezkumu
závěrečný účet
Závěrečný účet za rok 2021
Svazek obcí Sever
<br> 31.12.2021Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Svazek obcí Sever
422
407 81 Lipová u Šluknova
<br> 70810141
Dobrovolný svazek obcí
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 412397221
E-mail ekonom@dolnipoustevna.cz
<br> DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
<br> SVAZEK OBCÍ SEVER
<br> Doplňující údaje
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 1
<br> Porovnání plnění sdílených daní 3
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 4
<br> Porovnání příjmů a výdajů 6
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 7
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 8
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 9
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku 11
<br> Měsíční stav finančních prostředků 12
<br> Majetek 13
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 14
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 15
<br> Strana
<br>
<br> Svazek obcí Sever,IČO 70810141 KEO4 1.10.0 UC501
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Období: 12/2021
<br> SU Název 2019 2020 2021
<br> Nákladové účty
<br> 501 Spotřeba materiálu 333,00 0,00 0,00
511 Opravy a udržování 3 654,20 0,00 0,00
513 Náklady na reprezentaci 0,00 13 260,00 0,00
518 Ostatní služby 326 447,71 172 129,39 489 534,80
521 Mzdové náklady 197 000,00 376 328,00 99 032,00
524 Zákonné sociální pojištění 47 432,00 56 972,00 10 331,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání 3 517,00 0,00 0,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku 124 408,62 82 944,00 82 944,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 50 091,00 0,00 877 056,40
562 Úroky 0,00 0,00 1 434,47
572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 130 000,00 69 261,90 108 000,00
<br> strana 1Závěrečný účet za rok 2021
<br>
<br> Svazek obcí Sever,IČO 70810141 KEO4 1.10.0 UC501
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Období: 12/2021
<br> SU Název 2019 2020 2021
<br> Výnosové účty
<br> 649 Ostatní výn...

Načteno

edesky.cz/d/5565035

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krásná Lípa      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz