« Najít podobné dokumenty

Obec Hluboš - zkouška znalosti hub

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hluboš.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvanka_ke_zkouskam_znalosti_hub_8_9_2022.pdf (340.04 kB)
Dittrichova 17 • 120 00 Praha 2 • tel.: +420 234 118 111 • fax: +420 224 916 561 • e-podatelna@khsstc.cz • www.khsstc.cz • ID datové schránky: hhcai8e
<br> 1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022
<br>
pro zájemce,kteří chtějí obchodovat nebo používat k výrobě jedlé volně rostoucí
<br> houby z vlastního sběru,nebo pro provozovatele restaurací,kteří chtějí z
<br> jedlých volně rostoucích hub z vlastního sběru připravovat pokrmy
<br>
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ve spolupráci s Českou
<br> mykologickou společností vyhlašuje na den
<br>
<br> 8.září 2022 (čtvrtek) v 10.00 hodin
<br>
v zasedací místnosti budovy KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze,Dittrichova 17,Praha 2
<br> (stanice Karlovo náměstí na trase metra B)
<br>
<br> zkoušky znalosti hub <.>
<br>
Osvědčení prokazující znalost hub je podmínkou pro uvádění volně rostoucích jedlých hub na trh
<br> nebo pro jejich používání k výrobě,je-li cílem této činnosti prodej nebo další zpracování pro
<br> potravinářské účely.Zákon č.110/1997 Sb <.>,o potravinách a tabákových výrobcích,ve znění
<br> pozdějších předpisů,v této souvislosti ve svém § 3 odst.8 stanoví provozovateli potravinářského
<br> podniku povinnost mít osvědčení prokazující znalost hub,které vydávají orgány ochrany veřejného
<br> zdraví na základě úspěšného složení zkoušky ze znalostí hub.Obdobnou povinnost stanoví § 24
<br> odst.2 zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů,i provozovateli potravinářského podniku provozující
<br> stravovací službu,který používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí jedlé houby z
<br> vlastního sběru.Podrobnosti upravuje vyhláška č.475/2002 Sb <.>,kterou se stanoví rozsah znalostí
<br> pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub,způsob zkoušek,jakož i náležitosti žádosti o
<br> osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hu...
pruv_dopis_obce_a_pozvanka_podzim_2022.pdf (278.83 kB)
Dittrichova 17 • 120 00 Praha 2 • tel.: +420 234 118 111 • fax: +420 224 916 561 • e-podatelna@khsstc.cz • www.khsstc.cz • ID datové schránky: hhcai8e
<br> 1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Vážená paní starostko,pane starosto <,>
<br>
<br>
<br> Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ve spolupráci s Českou
<br> mykologickou společností vyhlašuje pro zájemce mající trvalé bydliště ve Středočeském kraji a
<br> chtějí získat osvědčení prokazující znalost hub,podzimní termín zkoušky ze znalosti hub.Pozvánku
<br> přikládám v příloze <.>
<br>
<br> Prosím vás o spolupráci při zprostředkování informace veřejnosti vyvěšením pozvánky na Vaší
<br> úřední desce <.>
<br>
<br> Příloha
<br> Pozvánka č.j.KHSSC 41080/2022 ze dne 03.08.2022
<br>
<br>
<br> Za Vaši spolupráci Vám děkujeme.S pozdravem
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> ředitel odboru hygieny výživy a PBU
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rozdělovník
<br> Obce Stč.kraje – datovou schránkou
<br> KHS HV a PBU
<br> Datovou schránkou
<br> Obce Středočeského kraje
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne:
<br>
<br> Sp.zn.: S-KHSSC 25240/2022
<br> Č.j.: KHSSC 41081/2022
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> E-mail: jarmila.miskovska@khsstc.cz
<br>
<br>
<br> Datum: 3.srpna 2022
<br>
2022-08-04T07:01:05+0200
Ing.XXXXXX XXXXXXX XXXcaeXXXbXXXXXXXXXXbXXXdeXXeXXbXcXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5563104

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hluboš      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz