« Najít podobné dokumenty

Obec Běrunice - Záměr obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běrunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr 467.pdf (268.33 kB)
Obec Běrunice
<br> Tel: 325 650 (324 e-mail: ouáEberunicexz www.berunice.cz
<br> Záměr obce - prodej pozemku
<br> V souladu s ustanovením š 39,odstavec 1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění Obec Běrunice zveřejňuje po dobu 15-ti dnů následující záměr: Prodej části obecního pozemku v k.ú.Běrunice <.>
<br> Pozemek je zapsáný v katastru nemovitostí na LV 1 pro obec Běrunice kat.území Běrunice vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze,Katastrální pracovištěNymburk <.>
<br> č.pozemku 467/1 v k.ú.Běrunice" ostatní plocha Vyjádření a případné dotazy zasílejte na výše uvedenou adresu Obce Běrunice <.>
<br> Záměrje zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce obce <.>
<br> XXX XXXXXXXXX v.r.starostka obce
<br> Vyvěšeno: XX.7.2022 Sejmuto: 6.8.2022
<br> f' !
<br> 28/4

Načteno

edesky.cz/d/5562656

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Běrunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz