« Najít podobné dokumenty

Obec Úholičky - VV MěÚ Černošice OOP č. 142/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Úholičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1062661389_0_VIVA-Únětice20220707085449.pdf.pdf (2.39 MB)
Líchoceves
<br> Tuchoměřice
<br> Panvišlé
<br> 400 500 1230
<br> \\ ***-\.Mneme u
<br> Vema: & y.m=an-.„:.Úhončky "Tin-JJ.<,>
<br> 'ul mlh <,>
<br> i i|;
<br> CEÍný VN
<br> WIMWI [.„ <.>
<br> ÚnŠÍÍCe
<br> ? ůŘvtwnqml
<br> 'Tn u Ir %
<br> FW-m,„
<br> SUCHDGL
<br> Liš'w'y Hradec Velké 0bj1zdna trasa.PňMpy <.>
<br> 3.; Žalm:
<br> "fu.-A,<,> v,<.> ;,- 4 ' © * ROZTOKY
<br> \.;.m; |
<br> '.Unénce 1.0
<br> NL "“z
<br> Cerny Vul
<br> 2- O
<br> ' BDHNmE SUCHDOL gn %.„„\ „ Bw„„
<br> N??.CZ
<br> Stávající dopravní značení,které bude v kolizi s DZ přechodným nutno zakrýt!
<br> HUNT HEI
<br>.<.> :.U % = :: E 0.= a.<.> c.= 0 )l-I 9-
<br> Svaty Jan
<br> 115 '- Pod hta-pha— “ | Z“:
<br> ::
<br> Stávající dopravní značení,které bude v kolizi s DZ přechodným nutno zakrýt!
<br> L:: 3 - i? __ „Š'-“ Lž—J
<br> ! £,Bi" ZZ+3XS1
<br> vagín E13
<br> STAVBY
<br>.C ;:.g: __: -: N G: __) >
<br> Cernnvotskň
<br> Na Purcelímh
<br> ggg—Litergva
<br> Stříbrníku
<br> 3 Stávající dopravní značení,které bude 13 9“.v kolizi s DZ přechodným nutno zakrýt!
<br> wa
<br> „ t “mmm
<br> ? <.>
<br> mm“
<br> $“!r!\ce\\\!'mt \! (na
<br> “něm 5
<br> \ri !! \ťll !|
<br>.JG'
<br> Unětice „hv ca.“ * '
<br> Stávající dopravní značení,které bude v kolizi s DZ přechodným nutno zakrýt!
<br>.“ *.! \W '.:
<br> Stávající dopravní značení,které bude v kolizi s DZ přechodným nutno zakrýt!
VV MěÚ Černošice OOP 142 2022.pdf (1 MB)
€ 62 c.; OBEC ÚHOLÍCKr
<br> Ok,a,<.> " ÉSOŠPLĚhDŠŠpad V v ? CERNOSICE „& 07: 2022
<br> Městský úřad Černošice aniž? Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací
<br> Podskalská 19 120 00 Praha 2
<br> Spis.ZN.výst.: 101508/2022/Kou V Praze dne 18.07.2022 Č.j.: MUCE mezer/2022 osu.vyřizuje: XXXXX XXXXX,kancelář č.dv.XXX
<br> tel./e—mail: 221 982 220 ! karla.koupa©mestocernosice.cz
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Opatření obecné povahy &.142/2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Černošice,OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací,(dále jen "správní orgán") příslušný podle 9 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu,který podal 29.6.2022
<br> Vodovody a kanalizace Beroun,a.5 <.>,IČ: 46356975,Mostníkovská 255/3,266 01 Beroun v zastoupení na základě plné moci Ví VA — Schneider s.r.0 <.>,IČ: 09872264,K Cihelné 99,267 01 Trubín
<br> po projednání s Policií České republiky,Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje,Územní odbor Praha venkov — Západ,Dopravní inspektorát ze dne 28.6.2022 č.j.KHPS-164310- 2/ČJ-2022—011606-KI a správcem komunikace Krajskou Správou a ůdržbou siinic Středočeského kraje ze dne 11.7.2022 zn.5484/22/KSUS/KLT/REZ a obcí Unětice ze dne 27.6.2022 <,>
<br> stanoví
<br> podle 5 77 odst.1 písm.c) a 5 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním provozu,ve znění
<br> pozdějších předpisů,opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích silnic &.II/241,|I/240,Ill/2411,lít/2421,III/2423 Uněticích,Uholičkách a
<br> Velkých Přílepech a místních komunikacích v Úněticích v souladu s (5 61 odst.3 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Přechodná úprava bude provedena dle předloženého schváleného dopravně inženýrského opatření vypracovaného Václavem Schneiderem,VIVA — Schneider s.r.o <.>,které je...

Načteno

edesky.cz/d/5562100

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Úholičky
07. 02. 2023
31. 01. 2023
31. 01. 2023
29. 01. 2023
29. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Úholičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz