« Najít podobné dokumenty

Obec Úholičky - VV MěÚ Černošice OOP č. 142/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Úholičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1062661389_0_VIVA-Únětice20220707085449.pdf.pdf (2.39 MB)
Líchoceves
<br> Tuchoměřice
<br> Panvišlé
<br> 400 500 1230
<br> \\ ***-\.Mneme u
<br> Vema: & y.m=an-.„:.Úhončky "Tin-JJ.<,>
<br> 'ul mlh <,>
<br> i i|;
<br> CEÍný VN
<br> WIMWI [.„ <.>
<br> ÚnŠÍÍCe
<br> ? ůŘvtwnqml
<br> 'Tn u Ir %
<br> FW-m,„
<br> SUCHDGL
<br> Liš'w'y Hradec Velké 0bj1zdna trasa.PňMpy <.>
<br> 3.; Žalm:
<br> "fu.-A,<,> v,<.> ;,- 4 ' © * ROZTOKY
<br> \.;.m; |
<br> '.Unénce 1.0
<br> NL "“z
<br> Cerny Vul
<br> 2- O
<br> ' BDHNmE SUCHDOL gn %.„„\ „ Bw„„
<br> N??.CZ
<br> Stávající dopravní značení,které bude v kolizi s DZ přechodným nutno zakrýt!
<br> HUNT HEI
<br>.<.> :.U % = :: E 0.= a.<.> c.= 0 )l-I 9-
<br> Svaty Jan
<br> 115 '- Pod hta-pha— “ | Z“:
<br> ::
<br> Stávající dopravní značení,které bude v kolizi s DZ přechodným nutno zakrýt!
<br> L:: 3 - i? __ „Š'-“ Lž—J
<br> ! £,Bi" ZZ+3XS1
<br> vagín E13
<br> STAVBY
<br>.C ;:.g: __: -: N G: __) >
<br> Cernnvotskň
<br> Na Purcelímh
<br> ggg—Litergva
<br> Stříbrníku
<br> 3 Stávající dopravní značení,které bude 13 9“.v kolizi s DZ přechodným nutno zakrýt!
<br> wa
<br> „ t “mmm
<br> ? <.>
<br> mm“
<br> $“!r!\ce\\\!'mt \! (na
<br> “něm 5
<br> \ri !! \ťll !|
<br>.JG'
<br> Unětice „hv ca.“ * '
<br> Stávající dopravní značení,které bude v kolizi s DZ přechodným nutno zakrýt!
<br>.“ *.! \W '.:
<br> Stávající dopravní značení,které bude v kolizi s DZ přechodným nutno zakrýt!
VV MěÚ Černošice OOP 142 2022.pdf (1 MB)
€ 62 c.; OBEC ÚHOLÍCKr
<br> Ok,a,<.> " ÉSOŠPLĚhDŠŠpad V v ? CERNOSICE „& 07: 2022
<br> Městský úřad Černošice aniž? Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací
<br> Podskalská 19 120 00 Praha 2
<br> Spis.ZN.výst.: 101508/2022/Kou V Praze dne 18.07.2022 Č.j.: MUCE mezer/2022 osu.vyřizuje: XXXXX XXXXX,kancelář č.dv.XXX
<br> tel./e—mail: 221 982 220 ! karla.koupa©mestocernosice.cz
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Opatření obecné povahy &.142/2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Černošice,OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací,(dále jen "správní orgán") příslušný podle 9 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu,který podal 29.6.2022
<br> Vodovody a kanalizace Beroun,a.5 <.>,IČ: 46356975,Mostníkovská 255/3,266 01 Beroun v zastoupení na základě plné moci Ví VA — Schneider s.r.0 <.>,IČ: 09872264,K Cihelné 99,267 01 Trubín
<br> po projednání s Policií České republiky,Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje,Územní odbor Praha venkov — Západ,Dopravní inspektorát ze dne 28.6.2022 č.j.KHPS-164310- 2/ČJ-2022—011606-KI a správcem komunikace Krajskou Správou a ůdržbou siinic Středočeského kraje ze dne 11.7.2022 zn.5484/22/KSUS/KLT/REZ a obcí Unětice ze dne 27.6.2022 <,>
<br> stanoví
<br> podle 5 77 odst.1 písm.c) a 5 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním provozu,ve znění
<br> pozdějších předpisů,opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích silnic &.II/241,|I/240,Ill/2411,lít/2421,III/2423 Uněticích,Uholičkách a
<br> Velkých Přílepech a místních komunikacích v Úněticích v souladu s (5 61 odst.3 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Přechodná úprava bude provedena dle předloženého schváleného dopravně inženýrského opatření vypracovaného Václavem Schneiderem,VIVA — Schneider s.r.o <.>,které je...

Načteno

edesky.cz/d/5562100

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Úholičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz