« Najít podobné dokumenty

Obec Hodíškov - Rozhodnutí o poskytnutí dotace MK 32611/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hodíškov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace MK 32611/2022
*MKCRPOOGZNKB*
<br> Ministerstvo kultury Maltézské nám.471/1,Praha |— Malá Strana
<br> vydává podle 5 14 odst.4 zákona č.218/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
<br> zákonů (rozpočtová pravidla),v platném znění
<br> Rozhodnutí č.].MK 32611/2022 OUKKO
<br> o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2022 <.>
<br> Označenígrantu/rok/číslo žádosti: VlSK3/2022/136 Spisová značka: MK-S 5652/2022 OUKKO
<br> Příjemce dotace: Obec Hodíškov
<br> IČ: 00560031
<br> Ulice: Hodíškov 52
<br> Město: Hodíškov PSČ: 591 01 Okres: Žďár nad Sázavou Kód okresu: 635 Kraj: Kraj Vysočina Kód kraje: C2063 Statutární zástupce: Miluše Šum/ová
<br> Název programu:
<br> Veřejné informační služby knihoven
<br> Název podprogramu:
<br> VISK 3 - Informační centra veřejných knihoven - ICEKNI
<br> Název projektu:
<br> Dovybavení technologického vybavení knihovny obce Hodíškov
<br> Účelové určení dotace:
<br> TV,tiskárna
<br> Zvláštní podmínky čerpání dotace:
<br> Výše dotace:
<br> 17000 Kč; ve zbytku se žádost zamítá
<br> Dotace bude poskytnuta:
<br> transferem přes krajský úřad do rozpočtu obce/města (zřizovatele)
<br> Termín konání projektu:
<br> v průběhu roku 2022
<br> údaje v Kč
<br> Celkový plánovaný Rozpočet dotace: Dotace bude zaslána dle rozpočet projektu: platebního kalendáře takto: kapitálové náklady: |.čtvrtletí běžné náklady: 17000 ||.čtvrtletí 17000 |||.čtvrtletí IV.čtvrtletí Celkem náklady: 46720 Celkem: 17000 Celkem: 17000
<br> Podíl dotace ze státního rozpočtu na financování projektu (v % XXXX XXX.podíl):
<br> XX% z celkových skutečných nákladů na jeho realizaci
<br> Nedílnou součástívýroku tohoto rozhodnutíjsou přiložené Podmínky přidělení dotace,povinnosti příjemce dotace a podmínky
<br> zúčtování dotace <.>
<br> Účelové znaky dotace: kapitálové (investiční) prostředky — 34 544; běžné (neinvestiční) prostředky — 34 053 <.>
<br> 10 <.>
<br> 11 <.>
<br> 12 <.>
<br> 13 <.>
<br> Podmínky přidělení dotace,povinnosti příjemce dotace a podmínk...

Načteno

edesky.cz/d/5562080

Meta

Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hodíškov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz