« Najít podobné dokumenty

Obec Sojovice - Veřejná výzva k obsazení pracovní pozice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sojovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná výzva k obsazení pracovní pozice referent/ka (246.26 kB)
Obec Sojovice 294 75 Sojovice,okres XXXXX XXXXXXXX
<br> X
<br>
<br> VEŘEJNÁ VÝZVA NA OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE
<br>
Starosta obce Sojovice vyhlašuje veřejnou výzvu dle ustanovení § 6 zákona č.312/2002 Sb <.>,o
úřednících územních samosprávných celků,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX z.č.XXX/XXXX
Sb.),na obsazení pracovní pozice
<br> SAMOSTATNÝ REFERENT / KA
<br> s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:
- splnění předpokladů podle §4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
<br> samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
- minimálním stupněm vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou
- dobré komunikační a organizační schopnosti
- schopnost samostatného rozhodování
- velmi dobrá počítačová gramotnost
- řidičský průkaz skupiny B,aktivní řidič
<br>
Druh práce: referent / ka obecního úřadu
<br> Zařazení práce: úředník
<br> Platové ohodnocení: 9.platová třída a stupeň podle délky uznané praxe v souladu s nařízení vlády
č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br> Pracovní poměr na dobu neurčitou <.>
<br> Předpokládaný nástup: 1.10.2022
<br> Místo výkonu práce: obec Sojovice
<br> Výčet dokladů,které uchazeč doloží:
1) Přihláška,která musí obsahovat:
<br> - jméno,příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu
- telefonický,případně e-mailový kontakt
- datum a podpis uchazeče
<br> 2) Strukturovaný životopis uchazeče s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných
zkušenostech a dovednostech,týkajících se uvedené pracovní pozice v českém jazyce
3) Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce –originál nebo ověřená kopie (u cizího
st.občana dle § 6 odst.4 písm.b z.č.312/2002 Sb.)
4) Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
5) Motivační dopis
<br> Starosta obce Sojovice si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit,p...

Načteno

edesky.cz/d/5562069

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sojovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz