« Najít podobné dokumenty

Obec Stéblová - Závěrečný účet za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stéblová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zprava_z_prezkoumani_hospodareni_2021
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Údbor finanční
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Stéblová
<br> IČ: 00580619
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 2.prosince 2021 jako Dílčí přezkoumání 26.dubna 2022 jako Konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení 5 42,© 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 16.8.2021 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno dístančně dne 2.12.2021 2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 26.4.2022 <.>
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXX
<br> - kontroloři: - Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX - Bc.XXXXX XXXXXXXX - XXXXX XXXXXXXXX dne X.XX.XXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu 9 5 č.420/2004 Sb.a 5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 20.7.2021 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Ing.XXXXXXXX XXXXX - starosta ' Zoja Hausnerová - účetní
<br> »,„- [TW/\ “ma) J.;i,ášf i; maf <,>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 9 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.<,>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy byl uskutečněn dne 26.4.2022 <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání A.l.Chyby a nedostatky napra...
Závěrečný účet rok 2021
Licence: DA16 strana 1/ 9 XCRGBZUC / ZUC (21012021 / 01012021)
<br>
<br> Obec Stéblová
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
(v Kč)
<br>
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.19.05.2022 22h40m18s
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00580619
<br> název Obec Stéblová
<br> ulice,č.p.Stéblová
<br> obec Opatovice nad Labem
<br> PSČ,pošta 533 45
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 466981263
<br> fax
<br> e-mail steblova@iol.cz
<br> WWW stránky
<br>
<br> Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br> Licence: DA16 strana 2/ 9 XCRGBZUC / ZUC (21012021 / 01012021)
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.19.05.2022 22h40m18s
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy 3 485 000,00 3 485 000,00 4 363 689,35
<br> Nedaňové příjmy 250 000,00 247 665,56 240 935,54
<br> Kapitálové příjmy 30 000,00 30 000,00 18 200,00
<br> Přijaté transfery 68 100,00 154 457,15 1 004 511,04
<br> Příjmy celkem 3 833 100,00 3 917 122,71 5 627 335,93
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.585 000,00 585 000,00 672 593,99
<br> 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výdě...

Načteno

edesky.cz/d/5562065

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stéblová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz