« Najít podobné dokumenty

Obec Boršice - Zápis z 23. zasedání ZO Boršice ze dne 24.06.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boršice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 23. zasedání ZO Boršice ze dne 24. 06. 2022.pdf (13.06 MB)
OBEC BORŠQCE
<br> Zastupitelstvo obce Boršice
<br> Zápis z 23.zasedání Zastupitelstva obce Boršice,konaného v pátek dne 24.06.2022,od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu Boršice <.>
<br> A.1.Vlastní zaháiení
<br> Jednání zahájil v 18:00 starosta obce Ing.XXXXX XXXXX přivítáním všech přítomných.Starosta konstatoval,že jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.Informace podle & 93 odst.1 zákona o obcích,o místě,době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva byla na úřední desce Obecního úřadu Boršice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně ? dní.Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ obce Boršice <.>
<br> A.2.Prezence a ověření QW
<br> Na jednání je přítomno 13 členů obecního zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášení schopné <.>
<br> Omluvení členové zastupitelstva obce: XXXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXX <.>
<br> Nepřítomni členové: -
<br> A.3.lnforrn_ace o ověření zápisu z minulého iednání
<br> Starosta dále vyhlásil,že zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.03.2022 je řádně vyhotoven a bude ověřen a předložen zastupitelstvu k nahlédnutí <.>
<br> A.4.Určení ověřovatelů= zapisovatele a návrhové komise
<br> Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu zastupitele Ing.Tomáše Frýborta a Mgr.Petru Dostálovou,jako zapisovatele Petra Dulu.Do návrhové komise jsou navrženi zastupitelé Mgr.XXXXX XXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXX a Ing.XXXXX XXXXX <.>
<br> Návrh usnesení :
<br> Zastupitelstvo obce Boršice určuje ověřovatele zápisu zastupitele Ing.Tomáše Frýborta a Mgr.Petru Dostálovou,jako zapisovatele Petra Dulu.Do návrhové komise jsou navrženi zastupitelé Mgr.XXXXX XXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXX a Ing.XXXXX J ílek <.>
<br> [Výsledek hlasování: Pro: XX Proti: 0 Zdrželi se: O
<br> Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> B.1.Vlastní program jednání:
<br> Předsedající navrhl následující program jednání: 1.Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Bošice pro volební období 2022 — 2026 2.Závěrečný účet obce a účetní závěrka za rok 2...

Načteno

edesky.cz/d/5562060

Meta

Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Boršice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz