« Najít podobné dokumenty

Obec Slověnice - Jmenování zapisovatele OVK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Slověnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Jmenování zapisovatele OVK
VZOR
<br> v l ; Volby do Zastupitelstva měázaiobce “LLQl/Ě-Ílf/Éšo 113 Senátu Parlamentu ČR,konané ve dnech 23.a 24.září 2022
<br> Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
<br> Vsouladu sustanovenim ;; 15 odst.1 písm.i) ve spojení sustanovenim 5 17 odst.6 zákona č.491/2001 Sb.<.> o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> jmenuji
<br> paní/pana %„LŽ.<.>.<.>.Q.)ŠŽĚVtrvalý pobyt.; ČÝLčZČÁ/w/ řsovatelkou/zaplsovatclem
<br> okrskové volební komise pro volební okrse č.**.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.se sídlem.<.>.JÍťóxéCe.„>?/(gro volby do Zastupitelstva mýta/obec* „?./&')qu které se budou konat ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> OBEC SLOVĚNICE „ “* „\ 257 26 SLOVĚNICE 29 if(/!)ďzw'v.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> \ iCO 00473391 © (Jméno příjmení)
<br> HaM/starosta * Where *.<.>.<.> ÍŠÝLČ/b/CČ
<br> Konají-li se volby do zastupitelstev obcí společně v t) též dny s volbami do Senátu Parlamentu
<br> České republiky,plni 'podle ustanovení & 70 zákona o volbách do zastupitelstev obcí okrskové
<br> volební komise zřízené podle tohoto zákona úlíglv okrskových volebních komisí i pro volby do Senátu <.>

Načteno

edesky.cz/d/5562025


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Slověnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz