« Najít podobné dokumenty

Obec Slověnice - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Slověnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
VZOR
<br> ' ; V,;.Volby do Zastupitelstva mčéalobce “$$$ng do 113 Senátu Parlamentu čR,konané ve dnech 23.a 24.září 2022
<br> Informace o počtu a sídle volebních okrsků
<br> '\ V » ] Městský/Obecní úřad*.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.vť—CÁČ'VE/Lf/CL/ ČR“?
<br> Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
<br> V souladu s ustanovením & 15 odst.1 písm.9) zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev
<br> obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a vsouladu s ustanovením š 14s
<br> odst.1 písm.f) zákona č.247/1995 Sb.ovolbách do Parlamentu České republiky a ozměně a
<br> doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů,informuji o počtu a sídle volebních
<br> okrsků
<br>.volební strany,jejichžv kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva rrýsé/obceteQÍ—QUĚM C.<.> které se konají ve dnech 23.a 24.září 2022,a
<br>.politické strany,politická hnutí,koalice a nezávisle kandidáty,jejichž přihláška k registraci pro volby do Senátu Parlamentu ČR byla zaregistrována ve volebním obvodu.jehož součástí je město/obec*,a kandidují pouze ve volbách do Senátu Parlamentu ČR,které se konají ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> '
<br> Počet okrsků : 4? Í
<br>.“J _,V Sídlo volebního okrsku čj4l.<.> : OUŠ'LOi/E/V/C/š.<.>.<.>.<.>.C/'£C?.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> (uvede se adresa volební místnosti)
<br> Sídlo volebního okrsku č <.>
<br> (uvede se adresa volební místnosti) V %.714/7 uvázána \;.Sp.<.> „555%
<br> \ ___—=— OBEC SLOVÉNTCE 222%.<.> ÉÝCÉÍ.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> 257 ze SLOVENICE 29 (Jméno,příjmení) __
<br> - 000473391 ©,<,> IČ st stka/starostá* nxěsĚ/obce*.<.>.1É€F/Z'V
<br> Konají-li se volby do zastupitelstev obcí společně v tytéž dny s volbami do Senátu Pariamentu České republiky,plní podle ustanovení & 70 zákona o volbách do zastupitelstev obcí okrskové
<br> volební komise z_řízené podle tohoto zákona úkolv okrskových volebních komisí i pro volby do Senátu <.>
<br> 24

Načteno

edesky.cz/d/5562024


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Slověnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz