« Najít podobné dokumenty

Obec Vacovice - Zápis č.5 z jednání zastupitelstva obce dne 19.6.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vacovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis-c-5-z-19-6-2022.odt
ZÁPIS Z  JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VACOVICE dne 19.6.2022
<br> Číslo:5-2022
<br> Přítomni:Jiří Kabát,XXXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX,XXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXX
<br> Program:X.Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele <.>
2.Závěrečný účet a účetní závěrka obce za rok 2021
3.Příprava veřejné zakázky
4.Usnesení
<br>
1.Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele <.>
Ověřovateli zápisu byli zvoleni XXXXXXXX XXXXXXX a XXXXXXXXX XXXXX,zapisovatelem byl jmenován XXXX XXXXX.Úkoly z minulých zasedání jsou průběžně plněny <.>
<br> 2.Závěrečný účet obce a účetní závěrka obce za rok 2021
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce za rok2021 a to bez výhrad.Zastupitelstvo dále schválilo bez výhrad i účetní závěrku za rok 2021 <.>
<br> 3.Příprava veřejné zakázky
Zastupitelstvo na základě obdržené dotace a závěrů jednání zastupitelstva dne 5.6.2022 projednalo přípravu a vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na rekonstrukci vytápění v obecní bytové budově č.p.46.V souladu se směrnicí obce k veřejným zakázkám malého rozsahu bylo rozhodnuto oslovit tři potencionální dodavatele <.>
a) Jiřího Vrbskýho,Lidmovice 25,IČ: 73746274
b) Tomáše Hrůnka,Sluneční 206,Malenice,IČ: 72102594
c) ICM Volyně,Hradčanská 503,Volyně
Výše uvedeným subjektům bude zaslána výzva k zaslání nabídek na realizaci akce výměna topení v obecní bytové budově.Součástí výzvy budou i požadovaná kriteria.Termín podání nabídek byl stanoven do 31.7.2022 <.>
Zastupitelstvo veškerou administrací a podpisem smlouvy pověřuje starostu obce <.>
<br>
<br>
<br>
Jednání byloukončeno v 18:00 hodin <.>
Ověřili: XXXXXXXX XXXXXXX a XXXXXXXXX XXXXX
Zapsal: XXXX XXXXX
Starosta:

Načteno

edesky.cz/d/5562021

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vacovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz