« Najít podobné dokumenty

Obec Vacovice - Zápis č.4 z jednání zastupitelstva obce dne 5.6.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vacovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis-c.-4-z-5.6.2022.odt
ZÁPIS Z  JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VACOVICE dne 5.6.2022
<br> Číslo:4-2022
<br> Přítomni:Jiří Kabát,XXXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX,XXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXX
<br> Program:X.Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele <.>
2.Projednání závěrečného účtu obce za rok 2021
3.Dotace z POV na topení v budově bývalé školy
4.Stanovení počtu zastupitelů obce pro komunální volby v roce 2022
5.Usnesení
<br>
1.Volba ověřovatelů zápisu ajmenování zapisovatele <.>
Ověřovateli zápisu byli zvoleni XXXXXXXX XXXXXXX a XXXXXXXXX XXXXX,zapisovatelem byl jmenován XXXX XXXXX.Úkoly z minulých zasedání jsou průběžně plněny <.>
<br> 2.Projednání závěrečného účtu obce za rok 2021
Zastupitelstvo projednalo připravený závěrečný účet obce za rok 2021 a účetní závěrku za rok 2021 <.>
Zastupitelstvo se zpracovaným návrhem závěrečného účtu a účetní závěrky souhlasí a konstatuje,že tyto materiály mohou být po zákonnou dobu zveřejněny na úřední desce <.>
<br> 3.Dotace z Programu obnovy venkova na topení v budově bývalé školy
Obci byla schválena dotace z POV Jihočeského kraje ve výši 160 000,-.Obec žádala dotaci na řešení ekologického vytápění v bytech v budově bývalé školy ve výši 200 000,-.Zastupitelstvo vyhodnotilo možnosti obce doplatit tuto akci z obecních prostředků a konstatovalo,že obec je schopna předpokládané náklady cca.400 000,- dofinancovat z vlastních prostředků <.>
Zastupitelstvo schválenou dotaci POV Jihočeského kraje ve výši 160 000,-Kč přijímá <.>
Vzhledem k vývoji situace na Ukrajině a prudkému růstu cen plynu,včetně PB,v souladu se závěry zasedání zastupitelstva dne 18.4.2022,zastupitelstvo rozhodlo o žádosti o změnu účelu schválené dotace z vytápění pomocí PB na instalaci kombinovaných kotlů 4.a vyššíemisnítřídy na vytápění dřevem a uhlím <.>
Tuto žádost zaslat k projednání zastupitelstvem Jihočeského kraje <.>
<br> 4.Stanovení počtu zastupitelů obce pro komunální volby v roce 2022 <.>
Zastupitelstvo projednalo a stanovilo počet zastupitelů obce Vacovice pro volby v ro...

Načteno

edesky.cz/d/5562020

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vacovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz