« Najít podobné dokumenty

Obec Třebešice (Benešov) - Závěrečný účet obce Třebešice za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebešice (Benešov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha 2021
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Třebešice 1z00473375IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec TřebešiceNázev:
<br> Sídlo: Třebešice
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> USC
<br> veřejná správa
<br> 00473375Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 12.02.2022 18:49:54
<br> Účetní jednotka účtuje pouze o hlavní činnosti <.>
Účetní jednotka zachycuje náklady a výnosy dle zásad § 69,vyhl.410/2010 Sb <.>
Odpisování majetku - účetní jednotka provádí účetní odpisy - rovnoměrný způsob - ročně <.>
DDHM do 3 tis.Kč je veden na účtu 902 <.>
DDHM - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis.Kč <.>
Obec v průběhu roku časově nerozlišuje <.>
Přepočet údajů v cizích měnách na koruny není stanoven,v cizí měně dosud nebyly realizovány žádné platby <.>
Účetní postupy,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zák.č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,vyhlášky 410/2009 Sb.<,>
ČÚS 701-708 <.>
<br> Účetní jednotka účtuje podle zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví a vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá
ustanovení zákona
č.563/1991 Sb.o účetnictví,pro některé vybrané účetní jednotky,ČSÚ 701-708 <.>
<br> Obec pokračuje v následujícím období ve své činnosti.Nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
Účetní jednotka není plátcem DPH <.>
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Třebešice 2z00473375IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0.00 0.0...
Rozvaha 2021
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Obec Třebešice 5z00473375IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 5 786 452.46 0.00 5 786 452.46 4 534 110.42
<br> 6.471 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 5.469 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 4.466 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 3.465 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 2.464 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 1.462 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> IV.0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 8.053 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 7.043 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 6.069 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 5.068 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 4.067 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 3.063 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 2.062 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 1.061 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> III.0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 10.036 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 9.052 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 8.042 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 7.029 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 6.028 755 534.82 755 534.82 0.00 0.00
<br> 5.025 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 4.022 55 757.50 52 355.90 3 401.60 3 401.60
<br> 3.021 1 108 792.80 532 900.00 575 892.80 616 139.80
<br> 2.032 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 1.031 2 033 600.03 0.00 2 033 600.03 2 027 367.03
<br> II.3 953 685.15 1 340 790.72 2 612 894.43 2 646 908.43
<br> 9.035 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 8.051 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 7.041 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 6.019 496 949.00 172 107.00 324 842.00 341 623.00
<br> 5.018 32 539.80 32 539.80 0.00 0.00
<br> 4.015 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 3.014 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 2.013 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 1.012 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> I.529 488.80 204 646.80 324 842.00 341 623.00
<br> 4 483 173.95 1 545 437.52 2 937 736.43 2 988 531.43
<br> 10 269 626.41 1 545 437.52 8 724 188.89 7 522 641.85
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Třebešice
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Třebešice
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> USC
<br> veřejná správa
<br> 00473375Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 3
<br> ÚČET...
Výkaz zisku a ztráty za rok 2021
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Obec Třebešice 3z00473375IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 3.563 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 2.562 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 1.561 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> II.3 250.00 0.00 3 721.69 0.00
<br> 36.549 17 771.00 0.00 17 771.00 0.00
<br> 35.558 14 997.00 0.00 34 421.00 0.00
<br> 34.557 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 33.556 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 32.555 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 31.554 0.00 0.00 637.00 0.00
<br> 30.553 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 29.552 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 28.551 57 028.00 0.00 51 019.00 0.00
<br> 27.548 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 26.547 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 25.544 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 24.543 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 23.542 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 22.541 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 20.538 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 19.532 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 18.531 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 17.528 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 16.527 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 15.525 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 14.524 21 840.00 0.00 21 840.00 0.00
<br> 13.521 269 887.00 0.00 289 739.00 0.00
<br> 12.518 401 841.37 0.00 456 636.29 0.00
<br> 11.516 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 10.513 4 947.00 0.00 11 552.00 0.00
<br> 9.512 10 563.00 0.00 15 687.00 0.00
<br> 8.511 39 662.00 0.00 141 070.00 0.00
<br> 7.508 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 6.507 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 5.506 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 4.504 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 3.503 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 2.502 97 564.56 0.00 87 424.58 0.00
<br> 1.501 29 611.00 0.00 103 996.61 0.00
<br> I.965 711.93 0.00 1 231 793.48 0.00
<br> A.1 052 869.93 0.00 1 320 892.17 0.00
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Třebešice
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Třebešice
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> USC...
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2021
oddíl I./ 1
<br> 3639 38 000.00 46 312.002131 46 312.00Příjmy z pronájmu pozemků
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
<br> 3632 **** 3 500.00 11 033.0010 778.00
<br> 3632 3 500.00 11 033.002139 10 778.00Ostatní příjmy z pronájmu majetku
<br> 3632 Pohřebnictví
<br> 3314 **** 150.00 180.00180.00
<br> 3314 150.00 180.002111 180.00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 3314 Činnosti knihovnické
<br> 1039 **** 0.00 203 676.08203 676.08
<br> 1039 0.00 203 676.082111 203 676.08Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 1039 Ost.záležitosti lesního hospodářství
<br> 0000 **** 1 309 900.00 2 001 807.112 001 807.11
<br> 0000 0.00 100 000.004222 100 000.00Inv.př.transfery od krajů
0000 52 300.00 56 600.004112 56 600.00NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv
0000 0.00 37 718.684111 37 718.68NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp <.>
0000 170 000.00 187 211.251511 187 211.25Daň z nemovitých věcí
0000 6 000.00 12 198.451382 12 198.45Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě
0000 600.00 1 470.001361 1 470.00Správní poplatky
0000 1 000.00 1 030.001342 1 030.00Poplatek z pobytu
0000 3 000.00 3 100.001341 3 100.00Poplatek ze psů
0000 65 000.00 87 805.001337 87 805.00Poplatek za komunální odpad
0000 0.00 1 888.801334 1 888.80Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon
0000 530 000.00 826 409.361211 826 409.36Daň z přidané hodnoty
0000 195 000.00 370 047.711121 370 047.71Daň z příjmů práv.osob
0000 25 000.00 43 842.791113 43 842.79Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou
0000 2 000.00 16 916.101112 16 916.10Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník
0000 260 000.00 255 568.971111 255 568.97Daň z příjmů fyz.osob placená plátci
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2021 12 00473375
<br> XXX XXXXX IČO:
<br> Název ...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> Čj.: 002110/2022/KUSK Stejnopis č.2
<br> SpZn: SZ_076949/2021/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> TŘEBEŠICE
IČ: 00473375
<br> za rok 2021
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2021 bylo zahájeno dne 27.07.2021
<br> doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
<br> orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ▪ 20.09.2021
▪ 10.05.2022
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2021 - 31.12.2021
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Třebešice
<br> Třebešice 39
<br> 257 26 Divišov
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXX XXXXXXX
- kontroloři: Bc.XXXXX XXXXXXXXXXXX (dne XX.X.XXXX)
Bc.XXXXXXXX XXXXXX (dne XX.X.XXXX)
<br> Bc.XXXX XXXXXXXXXX (dne XX.X.XXXX)
<br>
<br> Zástupci obce: XXXX XXXXXXXXX - starostka
<br> XXXXX XXXXXXXX - hlavní účetní
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne XX.X.XXXX pod č.j.095448/2021/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnost...
Závěrečný účet obce Třebešice za rok 2021
ZÁVĚREČNÝ ÚČET
Obce Třebešice
<br>
<br> FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2021
<br> Zastupitelstvo Obce Tř ebes ice přojednalo na vřh řozpoc tu na řok 2021 dne 10.11.2020.Na vřh řozpoc tu XXX
<br> vyve s en na u ř ední desce od 17.11.2020 do 29.12.2020.Rozpoc et obce na řok 2021 byl schva len zastupitelstvem
<br> obce dne 29.12.2020 jako schodkovy.Obec od 1.1.2021 hospodař ila dle schva XXXX ho řozpoc tu,nebylo vyhla s eno
<br> řozpoc tove přovizořium.Schva leny řozpoc et vyve s en na u ř ední desce <.>
<br>
v tis.Kč
<br> Saldo příjmů a výdajů
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> -2 534,479 1 264,632 1 325,922
<br> Obec v řoce 2021 pla novala schodkove hospodař ení <.>
<br> Skutec nost k 31.12.2021 XXXXX XXX kladny m saldem XXXX,XXX tis.Kc <.>
<br>
Přehled o plnění základních druhů příjmů a výdajů obce a o financujících položkách
v tis.Kč
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> dan ove př í jmy 1 257,600 1 807,488 1 807,488
<br> nedan ove př í jmy 45,650 296,926 297,221
<br> kapita love př í jmy 0,000 0,000 0,000
<br> př ijate třansfeřy 52,300 194,319 194,319
<br> př ev.vlast.fondu m 0,000 0,000 0,000
<br> příjmy celkem 1 355,550 2 298,733 2 299,028
<br> be z ne vy daje 3 890,029 1 034,101 973,106
<br> kapita love vy daje 0,000 0,000 0,000
<br> př ev.vlast.fondu m 0,000 0,000 0,000
<br> výdaje celkem 3 890,009 1 034,101 973,106
<br> Podřobny řozpoc et obce v podřobne m c lene ní řozpoc tove skladby je uveden v př í loze c.1 - Vy kaz přo hodnocení
<br> plne ní řozpoc tu XXX X-XX M <.>
Hospodař ení obce se vyví jelo v za sade v souladu se schva XXXX m řozpoc tem <.>
Zastupitelstvo obce v řoce XXXX schva lilo zme nu řozpoc tu celkem 7 řozpoc tovy mi opatř ení mi <.>
<br>
Přehled nejvýznamnějších položek a paragrafů rozpočtu
příjmy v tis.Kč
položka skutečnost
<br> 1111 XXX z př í jmu fyzicky ch osob ze za visle c innosti 255,569
<br> 1112 XXX z př í jmu fyzicky ch osob ze samostatne vy de lec ne c innosti 16,916
<br> 1113 XXX z př í jm...

Načteno

edesky.cz/d/5562014

Meta

Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebešice (Benešov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz