« Najít podobné dokumenty

Obec Mysletín - Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mysletín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

cj._04_22.pdf
Obecní úřad MYSLETÍN
Mysletín 36,396 01 Humpolec
<br> IČO: 00476455
<br> Datová schránka: xdnazf2,e-mail: ou.mysletin@seznam.cz,www.uredni-deska.info
<br>
<br>
<br>
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce
<br> čj.4 / 2022,které se koná v pátek 12.8.2022
<br>
<br>
Místo a čas konání: kancelář OÚ Mysletín od 18.00 hod <.>
<br>
<br> Program:
<br> 1) Schválení navrženého programu
2) Schválení ověřovatelů zápisu
3) Rozpočtové opatření č.2
4) Žádost o udělení souhlasu se stavbou (Mysletín čp.3)
5) Cena palivového dřeva
6) Oplocení okolo kontejnerů
7) Seznámení s mezitímní účetní závěrkou za 2.čtvrtletí 2022
8) Seznámení se jmenováním zapisovatele okrskové volební komise
9) Stanovení termínu odečtu vodoměrů v domácnostech
10) Seznámení s výsledkem kontroly spisové služby
11) Různé
<br>
<br>
<br> V Mysletíně dne 5.8.2022
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXX,starosta
<br>
Vystavil: B.Matějková
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce: 5.8.2022
<br> Sejmuto z úřední desky: 12.8.2022

Načteno

edesky.cz/d/5562007

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mysletín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz