« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - Další informace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Další informace
Vážená klientko,vážený kliente <,>
<br> v rámci zajištění spolehlivé,bezpečné a kvalitní dodávky
elektřiny do Vašich domovů provádíme pravidelnou kontrolu
a servis našeho zařízení včetně elektroměrů
a také opis stavu číselníku (odečet).Odečtené hodnoty
zasíláme prostřednictvím OTE (Operátor trhu s elektřinou)
Vašemu vybranému dodavateli (obchodníkovi) elektřiny
k periodickému vyúčtování (fakturaci).Pravidelným
fyzickým odečtem a kontrolou měřicího zařízení se
snažíme předcházet případným nesrovnalostem při
následných vyúčtováních <.>
<br> Pokud nemůžete ze závažných důvodů zařízení zpřístupnit <,>
je alternativou samoodečet (předání informace
o zobrazovaném stavu elektroměru ke konkrétnímu dni) <,>
případně odhad spotřeby.Nahlášení samoodečtu v termínu
před fyzickou návštěvou našeho zaměstnance nemá vliv
na realizaci této návštěvy.Samoodečet,případně odhad
stavů (spotřeby) nelze z důvodu legislativních omezení
akceptovat pravidelně,proto Vás žádáme prioritně
o zpřístupnění elektroměrů <.>
<br> Důvod návštěvy Vašeho odběrného místa
<br> Jak poznám zaměstnance ČEZ Distribuce,a.s.?
Zaměstnanci ČEZ Distribuce,a.s <.>,jsou vybaveni
služebním průkazem,kterým se musí na požádání
prokázat.Používají předepsaný pracovní oděv
s označením společnosti a ruční terminál pro sběr dat <.>
Nikdo z našich zaměstnanců nepotřebuje vidět
faktury ani jiné doklady a nepožaduje žádnou
platbu <.>
<br> Máte pochybnosti?
Obraťte se na bezplatnou kontaktní linku ČEZ Distribuce
800 850 860 a ověřte si identitu našeho zaměstnance <.>
<br>
www.cezdistribuce.czLinka 800 850 860
<br> ČEZ Distribuce E.ON Distribuce PREdistribuce
<br> Kde působíme:Způsoby nahlášení samoodečtu:
<br>  Dle postupu zanechaného na místě naším zaměstnancem
 Zasláním vyplněného korespondenčního odečtového
<br> lístku (bez poplatku)
 E-mailem na info@cezdistribuce.cz
 Prostřednictvím Distribučního portálu (DIP)
 Telefonicky na bezplatnou linku 800 850 860
<br> Pro rychlé vyřízení si kromě odečteného stavu číselníku
el...

Načteno

edesky.cz/d/5561994

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz