« Najít podobné dokumenty

Obec Heřmaň (České Budějovice) - Výkazy o plnění rozpočtu rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Heřmaň (České Budějovice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

fin-2-12-m-07.pdf
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Heřmaň; IČO 00581305; Heřmaň 43,Heřmaň,370 07
<br> Za období: 7/2022
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.7.2022
<br> Okamžik sestavení: 5.8.2022
<br> FIN 2-12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 400 000,00 400 000,00 243 788,78Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 60,95
<br> 1112 20 000,00 20 000,00 21 778,85Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 108,89
<br> 1113 70 000,00 70 000,00 48 455,56Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podlezvláštní sazby daně 69,22
<br> 1121 550 000,00 550 000,00 448 075,12Příjem z daně z příjmů právnických osob 81,47
<br> 1122 0,00 24 510,00 24 510,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy
poplatníkem je obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně
<br> 100,00
<br> 1211 1 150 000,00 1 201 458,00 888 312,35Příjem z daně z přidané hodnoty 73,94
<br> 1334 3 000,00 3 000,00 0,00Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondupodle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 0,00
<br> 1335 2 000,00 2 000,00 0,00Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona 0,00
<br> 1341 7 000,00 7 000,00 5 700,00Příjem z poplatku ze psů 81,43
<br> 1345 112 000,00 129 000,00 122 000,00Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství apříjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 94,57
<br> 1361 1 800,00 1 800,00 300,00Příjem ze správních poplatků 16,67
<br> 1381 19 350,00 19 350,00 13 403,54Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technickýchher 69,27
<br> 1511 155 000,00 155 000,00 151 663,92Příjem z daně z nemovitých věcí 97,85
<br> 4111 0,00 20 000,00 9 858,60Neinves...
fin-2-12-m-06.pdf
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Heřmaň; IČO 00581305; Heřmaň 43,Heřmaň,370 07
<br> Za období: 6/2022
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 30.6.2022
<br> Okamžik sestavení: 2.7.2022
<br> FIN 2-12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 400 000,00 400 000,00 201 097,73Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 50,27
<br> 1112 20 000,00 20 000,00 7 832,79Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 39,16
<br> 1113 70 000,00 70 000,00 38 948,24Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podlezvláštní sazby daně 55,64
<br> 1121 550 000,00 550 000,00 275 091,13Příjem z daně z příjmů právnických osob 50,02
<br> 1122 0,00 24 510,00 24 510,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy
poplatníkem je obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně
<br> 100,00
<br> 1211 1 150 000,00 1 201 458,00 743 602,38Příjem z daně z přidané hodnoty 61,89
<br> 1334 3 000,00 3 000,00 0,00Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondupodle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 0,00
<br> 1335 2 000,00 2 000,00 0,00Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona 0,00
<br> 1341 7 000,00 7 000,00 5 700,00Příjem z poplatku ze psů 81,43
<br> 1345 112 000,00 129 000,00 113 000,00Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství apříjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 87,60
<br> 1361 1 800,00 1 800,00 300,00Příjem ze správních poplatků 16,67
<br> 1381 19 350,00 19 350,00 13 403,54Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technickýchher 69,27
<br> 1511 155 000,00 155 000,00 150 116,40Příjem z daně z nemovitých věcí 96,85
<br> 4111 0,00 20 000,00 9 858,60Neinvesti...
fin-2-12-m-05.pdf
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Heřmaň; IČO 00581305; Heřmaň 43,Heřmaň,370 07
<br> Za období: 5/2022
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.5.2022
<br> Okamžik sestavení: 7.6.2022
<br> FIN 2-12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 400 000,00 400 000,00 160 211,87Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 40,05
<br> 1112 20 000,00 20 000,00 7 832,79Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 39,16
<br> 1113 70 000,00 70 000,00 31 564,73Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podlezvláštní sazby daně 45,09
<br> 1121 550 000,00 550 000,00 163 548,33Příjem z daně z příjmů právnických osob 29,74
<br> 1122 0,00 24 510,00 24 510,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy
poplatníkem je obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně
<br> 100,00
<br> 1211 1 150 000,00 1 201 458,00 632 662,04Příjem z daně z přidané hodnoty 52,66
<br> 1334 3 000,00 3 000,00 0,00Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondupodle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 0,00
<br> 1335 2 000,00 2 000,00 0,00Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona 0,00
<br> 1341 7 000,00 7 000,00 5 600,00Příjem z poplatku ze psů 80,00
<br> 1345 112 000,00 112 000,00 102 000,00Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství apříjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 91,07
<br> 1361 1 800,00 1 800,00 150,00Příjem ze správních poplatků 8,33
<br> 1381 19 350,00 19 350,00 11 749,94Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technickýchher 60,72
<br> 1511 155 000,00 155 000,00 3 742,11Příjem z daně z nemovitých věcí 2,41
<br> 4111 0,00 0,00 9 858,60Neinvestiční přija...
fin-2-12-m-04.pdf
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Heřmaň; IČO 00581305; Heřmaň 43,Heřmaň,370 07
<br> Za období: 4/2022
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 30.4.2022
<br> Okamžik sestavení: 9.5.2022
<br> FIN 2-12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 400 000,00 400 000,00 129 529,19Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 32,38
<br> 1112 20 000,00 20 000,00 7 832,79Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 39,16
<br> 1113 70 000,00 70 000,00 24 820,12Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podlezvláštní sazby daně 35,46
<br> 1121 550 000,00 550 000,00 149 426,65Příjem z daně z příjmů právnických osob 27,17
<br> 1122 0,00 24 510,00 24 510,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy
poplatníkem je obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně
<br> 100,00
<br> 1211 1 150 000,00 1 201 458,00 463 085,06Příjem z daně z přidané hodnoty 38,54
<br> 1334 3 000,00 3 000,00 0,00Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondupodle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 0,00
<br> 1335 2 000,00 2 000,00 0,00Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona 0,00
<br> 1341 7 000,00 7 000,00 5 600,00Příjem z poplatku ze psů 80,00
<br> 1345 112 000,00 112 000,00 99 000,00Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství apříjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 88,39
<br> 1361 1 800,00 1 800,00 150,00Příjem ze správních poplatků 8,33
<br> 1381 19 350,00 19 350,00 6 123,90Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technickýchher 31,65
<br> 1511 155 000,00 155 000,00 2 581,92Příjem z daně z nemovitých věcí 1,67
<br> 4111 0,00 0,00 9 858,60Neinvestiční přijaté...
fin-2-12-m-03.pdf
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Heřmaň; IČO 00581305; Heřmaň 43,Heřmaň,370 07
<br> Za období: 3/2022
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.3.2022
<br> Okamžik sestavení: 11.4.2022
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 400 000,00 400 000,00 103 928,30Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 25,98
<br> 1112 20 000,00 20 000,00 7 832,79Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 39,16
<br> 1113 70 000,00 70 000,00 18 862,98Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podlezvláštní sazby daně 26,95
<br> 1121 550 000,00 550 000,00 122 223,99Příjem z daně z příjmů právnických osob 22,22
<br> 1122 0,00 24 510,00 24 510,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy
poplatníkem je obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně
<br> 100,00
<br> 1211 1 150 000,00 1 201 458,00 352 697,98Příjem z daně z přidané hodnoty 29,36
<br> 1334 3 000,00 3 000,00 0,00Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondupodle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 0,00
<br> 1335 2 000,00 2 000,00 0,00Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona 0,00
<br> 1341 7 000,00 7 000,00 5 400,00Příjem z poplatku ze psů 77,14
<br> 1345 112 000,00 112 000,00 96 250,00Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství apříjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 85,94
<br> 1361 1 800,00 1 800,00 50,00Příjem ze správních poplatků 2,78
<br> 1381 19 350,00 19 350,00 6 123,90Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technickýchher 31,65
<br> 1511 155 000,00 155 000,00 906,42Příjem z daně z nemovitých věcí 0,58
<br> 4112 70 800,00 ...
fin-2-12-m-02.pdf
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Heřmaň; IČO 00581305; Heřmaň 43,Heřmaň,370 07
<br> Za období: 2/2022
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 28.2.2022
<br> Okamžik sestavení: 9.3.2022
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 400 000,00 400 000,00 78 730,94Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 19,68
<br> 1112 20 000,00 20 000,00 3 453,46Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 17,27
<br> 1113 70 000,00 70 000,00 13 767,61Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podlezvláštní sazby daně 19,67
<br> 1121 550 000,00 550 000,00 19 608,32Příjem z daně z příjmů právnických osob 3,57
<br> 1211 1 150 000,00 1 181 458,00 281 198,46Příjem z daně z přidané hodnoty 23,80
<br> 1334 3 000,00 3 000,00 0,00Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondupodle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 0,00
<br> 1335 2 000,00 2 000,00 0,00Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona 0,00
<br> 1341 7 000,00 7 000,00 4 100,00Příjem z poplatku ze psů 58,57
<br> 1345 112 000,00 112 000,00 72 000,00Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství apříjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 64,29
<br> 1361 1 800,00 1 800,00 50,00Příjem ze správních poplatků 2,78
<br> 1381 19 350,00 19 350,00 6 123,90Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technickýchher 31,65
<br> 1511 155 000,00 155 000,00 906,42Příjem z daně z nemovitých věcí 0,58
<br> 4112 70 800,00 70 800,00 17 625,00Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámcisouhrnného dotačního vztahu 24,89
<br> 2 560 950,00Bez paragrafu 2 592 408,00 497 564,11 19,19XXXX
<br> 2310...

Načteno

edesky.cz/d/5561991

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Heřmaň (České Budějovice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz