« Najít podobné dokumenty

Obec Ústí (Jihlava) - Záměr prodeje obecních pozemků v k.ú. Ústí u Humpolce Pod Bojanovem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ústí (Jihlava).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prodej pozemku Pod Bojanovem CHO.pdf
" Obec Ústí,Ústí 88,588 42 Větrný Jeníkov email: ou.usti©volny.cz mobil: 724 174 441
<br> Č.j.ou.ust.99/2022 v Ústí 5.8.2022 OZNÁMENÍ <.>
<br> Záměr prodeje pozemků v majetku obce Ústí p.č.za pozemky v majetku
<br> obce Ústí p.č.871/31 a 864/12 v k.ú Ústí u Humpolce <.>
<br> Zastupitelstvo obce Ústí schválilo dne 27.6.2022 V Usnesení č.3/2022 v bodě 6,záměr prodeje pozemků p.č.871/31 a 864/12 travní porost o celkové výměře 13 m2 na základě návrhu GP rozdělení pozemků.Za cenu obvyklou 150 Kč/m2 <.>
<br> Nahlédnut do KM a další informace k prodeji je možné získat V úředních hodinách na OÚ v Ústí,každé pondělí od 19.00 do 2000 nebo po domluvě - mobil: 724174441 <.>
<br> Na základě zákona o obcích mohou občané vznášet písemně připomínky k tomuto záměru prodeje výše uvedených pozemků po zákonnou dobu 15 dnů ato v termínu od 6.8.2022 do 24.8.2022 na OÚ v Ústí <.>
<br> Příloha: Návrh GP na rozdělení pozemků
<br> XXXXX XXXXX Zveřejněno X.X.XXXX <.>
<br> Sejmuto:
<br> 152
<br> 571/72
<br> 571/13
<br> ///// / //
<br> >< \\
<br> 905/4
<br> \ \
<br> 554/ 10
<br> 285-1 '
<br> 971/26
<br> 571/14,//'/
<br> 871/22
<br> 131510 bodu
<br> 285—3 <?
<br> 9 554/11
<br> í/ /
<br> //
<br> Seznam souradnlc (S—JTSKJ Suuadruce oro Zápis do KN
<br> V
<br> 681991.17 58201134 68200043 552002245 681995373 581%253 58199587
<br> ><
<br> 111980856 111980953 111979344 1119801 34 1119516 56 111981003 1119505 51
<br> 571/37
<br> Kúd kv„
<br> mmmmmmm
<br> ! I
<br> 577/75
<br> 571/23
<br> Poznamk &
<br> kovvmeznlk znak z plastu kavmeznlk dr kolik
<br> znak z plastu znak z nlastu doc or kullk—sc cmnusn
<br> 571/4
<br> VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJÚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
<br> Dosavadní stav
<br> Nový stav
<br> Označení polemku DaIC člslem
<br> Výměra parcely
<br> Druh pozemku
<br> ha 1 m*
<br> Zpusob využití
<br> Označem pozemku parc.čnslem
<br> Vyměra parcely Druh pozemku Typ slavby
<br> Zpusob využití Způsob využili
<br> Zpús \ určeni výměr
<br> Porovnání se stavem evidence ávních vzlahů
<br> D...

Načteno

edesky.cz/d/5561967


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ústí (Jihlava)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz