« Najít podobné dokumenty

Obec Ústí (Jihlava) - Záměr směny pozemků v k. ú. Ústí u Humpolce p.č. 906/14

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ústí (Jihlava).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Směna pozemku p.č. 90614.pdf
Obec Ústí,Ústí 88,588 42 Větrný Jeníkov email: ou.usti©volny.cz mobil: 724 174 441
<br> Č.j.ou.ust.98/2022,<,> VÚstí 5.8.2022 OZNAMENI <.>
<br> Záměr směny pozemku v majetku žadatele p.č.906/14 za pozemky v majetku obce Ústí p.c č.864/11 a 871/30 v k.ú Ústí u Humpolce <.>
<br> Zastupitelstvo obce Ústí schválilo dne 27.6.2022 V Usnesení č.3/2022 v boděS záměr směny pozemků na základě návrhu GP rozdělení pozemků Jedná se o pozemek žadatele p č 906/14 ostatní plocha,neplodná půda o výměře 70 m2,a pozemky obce Ústí p.č 894/11 ostatní plocha,neplodná půda o výměře 156 m2 a pozemek p č 871/30 travní porost o výměra 12 m2 oddělené z pozemku p.č 864/1 v katastrální území Ústí u Humpolce S doplatkem v rozdílu výměr 98 m2,za cenu obvyklou 150 Kč/m2 Nahlédnut do KM a další informace k prodeji je možné získat v úředních hodinách na OÚ v Ústí,každé pondělí od 19 00 do 20 00 nebo po domluvě- mobil: 724174441 <.>
<br> Na základě zákona o obcích mohou občané vznášet písemné připomínky k tomuto záměru směny výše uvedených pozemků plus k záměru prodeje rozdílu výměr oddělených pozemků,po zákonnou dobu 15 dnů ato v termínu od 6.s.2022 do 24.s.2022 na OÚ v Ústí <.>
<br> Příloha: Návrh GP na rozdělení pozemků
<br> Zveřejněno 5.8.2022 <.>
<br> Sejmuto:
<br> 15?
<br> || 7/
<br> //.5771/14 // „ ///,/ 571/12 / /.// // // 151 / 11 „ 571/13 571/22 / /// // Seznam souradmc (SrJTSKl Clslo bodu Soufaonlce pro zaols do KN Y )( / 20333 591991117 111580855 / 29571 59201114 11199119 53 // 25592 68200043 111979944 / 29573 552002 45 111950134 / „ 1 58199973 11195115 55 /// *6 2 63199253 111951003 /// 87112 / 3 58199597 111990551
<br> 854/10
<br> 9 564/11
<br> _____,_ <.>
<br> 571/27
<br> Kod kv <.>
<br> mmmmumm
<br> 1 |
<br> 871/15
<br> 671/23
<br> Putnamka
<br> kov.meznfk Znak Z DlBSLU kov.mezr1k
<br> dr |(0le
<br> znak Z DlaSLU
<br> znak ! plastu
<br> ÚUC df leÍk—SE ClHI'lUSC
<br> 571/4
<br> VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJÚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
<br> Dosavadní stav Nový stav Označem Výměra p...

Načteno

edesky.cz/d/5561966


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ústí (Jihlava)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz