« Najít podobné dokumenty

Obec Ústrašín - 20200613_zu_za_rok_2019_dp.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ústrašín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20200613_zu_za_rok_2019_dp.pdf
Obec Ústrašín Závěrečný účet za rok 2019
<br> KEO-W 1.11.348 Strana 1/7
<br> Obec Ústrašín
<br>
<br>
Závěrečný účet za rok 2019
sestavený ke dni 31.12.2019
<br>
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> Název Obec Ústrašín
<br> Adresa Ústrašín
<br> 39301 Ústrašín
<br> IČ 00511269
<br> Právní forma obec
<br>
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 775366135
<br> E-mail hernova@tiscali.cz
<br>
<br>
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Rozpočtové hospodaření - detailně
<br> Rozpočtové hospodaření - sumárně
<br> Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> II.Majetek
<br>
<br> Obec Ústrašín Závěrečný účet za rok 2019
<br> KEO-W 1.11.348 Strana 2/7
<br>
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> P Ř Í J M Y
<br>
<br>
<br> Položka Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
% Rozdíl
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 1111
Daň z příjmů fyzických osob placená
<br> plátci
978372.76 780000.00 125.43 978400.00 100.00 27.24
<br> 1112
Daň z příjmů fyzických osob placená
<br> poplatníky
24032.55 20000.00 120.16 24050.00 99.93 17.45
<br> 1113
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
<br> srážkou
81166.83 60000.00 135.28 81200.00 99.96 33.17
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 755503.20 580000.00 130.26 755550.00 99.99 46.80
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 144590.00 0.00 0.00 144590.00 100.00 0.00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 1699182.03 1480000.00 114.81 1699208.00 100.00 25.97
<br> 1334
Odvody za odnětí půdy ze
<br> zemědělského půdního fondu
0.20 0.00 0.00 10.00 2.00 9.80
<br> 1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění
<br> funkcí lesa
5262.80 0.00 0.00 5300.00 99.30 37.20
<br> 1340
Poplatek za provoz systému
<br> shromažďování,sběru,přepravy
126225.00 140000.00 90.16 140000.00 90.16 13775.00
<br> 1341 Poplatek ze psů 4400.00 5000.00 88.00 5000.00 88.00 600.00
<br> 1361 Správní poplatky 3250.00 5000.00 65.00 5000.00 65.00 1750.00
<br> 1381
Daň z hazardních her s vý...

Načteno

edesky.cz/d/5561961

Meta

Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ústrašín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz