« Najít podobné dokumenty

Obec Ústrašín - Verejna vyhlaska_oznameni vydani A7 ZUR.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ústrašín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Verejna vyhlaska_oznameni vydani A7 ZUR.pdf
l<raijsocma KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
<br> Odbor územního plánování a stavebního řádu Žižkova 188251586 01 Jihlava.Česká republika
<br> tel; 564 602 198.e-mailr posta©kr-wsocina.cz CHG rozdělovníku Váš dopis značkyfze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon \! Jihlavě dne KUJI 7881612021 Ing.arch.Ondřej Skryje 4.10.2021 OUP122/2019 - 67 564 602 212
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o vydání Aktualizace č.7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
<br> Oznámení zveřejnění Aktualizace č.7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Úplného znění Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po této aktualizaci
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina,odbor územního plánování a stavebního řádu (dále též „krajský úřad“) jako příslušný orgán podle 5 7 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s g 173 zákona č.500/2004 Sb.<.> správní řád ve znění pozdějších předpisů
<br> oznamuje <,>
<br> že Zastupitelstvo Kraje Vysočina jako příslušný správní orgán ve smyslu 5 7 odst.2 písm.a) stavebního zákon,za použití 5 36 odst.4 stavebního zákona a vsouladu s 5 171 až 174 správního řádu na svém zasedání dne 14.9.2021 usnesením 0386/06/2021/ZK rozhodlo o
<br> vydání Aktualizace č.7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina formou opatření obecné povahy <.>
<br> Žižkova 1882/57.586 01 Jihlava.IČO; 70890749 ID datové schránky: ksabBeuj e-mail: posta©kr-vysooina.cz
<br> V souladu s 5 42 odst.10 stavebního zákona krajský úřad dále oznamuje
<br> zveřejnění,Aktualizace č.7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Uplného znění Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po této aktualizaci <.>
<br> Vzhledem krozsahu dokumentace vydané Aktualizace č.7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (dále jen Aktualizace č.7 ZÚR KrV) a dokumentace Úplného znění Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po vydání aktualizací č.1,2,3,4 5,6,7 a 8 a po rozhodnutí soudu (dále jen Úplné znění ZÚR KrV) není možné tyto dokumentace kompletně zveřejnit na ...

Načteno

edesky.cz/d/5561958

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ústrašín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz